CO-neutraal ondernemen via CO-compensatie

Steeds meer organisaties hebben een CO-neutrale bedrijfsvoering door ook hun CO-uitstoot te compenseren. CO-neutraal ondernemen, waaronder CO-compensatie, maakt deel uit van het duurzaamheidsbeleid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

CO-neutraal ondernemen komt tegemoet aan wensen van stakeholders zoals klanten, biedt differentiatie, voldoet aan eisen in offertes of aanbestedingen en draagt bij aan invulling van de communicatie naar de markt.

CO-neutraal ondernemen betekent:

  • Allereerst het reduceren van energieverbruik;
  • Vervolgens het gebruik van duurzame energie (zoals groene stroom);
  • Tenslotte CO-compensatie; het compenseren van onvermijdbare CO-uitstoot.

De eerste twee stappen maken al vaak onderdeel uit van de CO-prestatieladder. Een interessante vervolgstap is CO-compensatie. Hierdoor wordt de CO-uitstoot tot nul gereduceerd. Daarmee onderneemt u CO-neutraal.

Groene stroom

Stap over op groene stroom met Garanties van Oorsprong.

CO-compensatie

Compenseer uw overge-bleven CO-uitstoot.


Laatste nieuwsberichten

Nederland moet meer doen om klimaatdoelen te halen
maandag 21 september 2015
Nieuwe diensten bij Groenbalans
vrijdag 18 september 2015
Low Car Diet 2015 & workshop mobiliteit
vrijdag 18 september 2015
Groene stroom in Nederland: stand van zaken
vrijdag 11 september 2015