Onderneem CO2-neutraal met Groenbalans

Steeds meer bedrijven en overheden ondernemen CO2-neutraal. Door energie te besparen. Door over te gaan op duurzame energie. Door resterend energieverbruik te compenseren. En hierover te communiceren. 

 

CO2-neutraal ondernemen 

CO2-neutraal ondernemen maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is de leidraad voor organisaties om aandacht te geven aan maatschappij, medewerkers, financiële belangen en het milieu. MVO wordt vervlochten in dagelijkse bedrijfsvoering en komt tegemoet aan wensen van stakeholders. Een CO2-neutrale bedrijfsvoering past hier goed in. In eerste instantie met energiebesparing in de brede zin van de betekenis en het gebruik van duurzame energie. Onvermijdbare CO2-uitstoot kan vervolgens worden gecompenseerd. 

 

Waarom CO2-neutraal ondernemen?

CO2-neutraal ondernemen zorgt ervoor dat er minder en andersoortige energie wordt gebruikt. Goed voor uw organisatie en goed voor het milieu. Ook stakeholders stellen hier prijs op of eisen dit soms al. 

CO2-neutraal ondernemen maakt onderdeel uit van de energietransitie die inmiddels in een stroomversnelling terecht is gekomen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet minder, het aandeel duurzame energie moet nog veel verder stijgen. De basis en kern hiervan is het tegengaan van klimaatverandering waar de gevolgen al duidelijk merkbaar zijn. 

Vanaf de start, al bijna 10 jaar geleden, geloven wij dat de realisatie van een CO2-neutraal bedrijf of overheid een goede bijdrage levert om minder fossiele brandstoffen te gebruiken in combinatie met kostenbesparingen en het stimuleren van duurzame energie. En daar helpen wij uw organisatie graag mee. 

Vergroenen

Stap over op groene stroom met Garanties van Oorsprong.

Compenseren

Neutraliseer uw resterende CO2-uitstoot.


Laatste nieuwsberichten

Groenbalans is jarig en geeft een MVO-strategiegesprek weg!
woensdag 29 maart 2017
Eigenaren van windmolens verkeren in zwaar weer
woensdag 29 maart 2017
Blackrock roept bedrijven op om duurzaam te ondernemen
maandag 20 maart 2017
Wereldwijde CO2-uitstoot stagneert, terwijl economie groeit
maandag 20 maart 2017