Groene stroom met Garanties van Oorsprong: wind goedkoper dan water?

maandag 28 november 2016

Een groot deel van de organisaties in Nederland gebruikt groene stroom. Dat betekent dat de energie is opgewekt vanuit duurzame energie. Maar er zijn verschillende manieren om groene stroom te realiseren. Tot op de dag van vandaag is er veel aandacht over groene stroom: wat is echte groene stroom en wat niet? Hoe realiseer je dit? En wat zijn de (prijs)ontwikkelingen? Een update:

Groene stroom is een van de eerste stappen die organisaties nemen als onderdeel van het eigen duurzaamheids/MVO-beleid. Groene stroom bestaat uit twee onderdelen:

  1. Stroom
  2. Garanties van Oorsprong (GvO’s).

Stroom komt (nog) van een energieleverancier. GvO’s zijn het bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Vanuit een duurzame bron zoals bijvoorbeeld wind of zon wordt er bij de opwekking van 1 MWh (1.000 kWh) één GvO gecreëerd. Deze GvO komt terecht in een nationaal GvO register van CertiQ (www.certiq.nl). GvO’s kunnen onafhankelijk van de energieleverancier worden ingekocht zoals bij Groenbalans. Dat biedt een organisatie meer flexibiliteit. Immers, de energieleverancier die de stroom levert hoeft niet per se ook de leverancier te zijn die het beste en goedkoopste de GvO’s kan leveren.   

Er zijn verschillende typen GvO’s, uit binnen- en buitenland. Duurzame energieopwekking in Nederland blijft ver achter. Nederland bungelt onderaan de landen van de EU als het gaat om duurzame energie productie. Tegelijk is de vraag naar groene stroom in Nederland groot. Vanuit EU wetgeving is het toegestaan om GvO’s vanuit het buitenland naar Nederland te importeren. Daarom worden er buitenlandse GvO’s gebruikt om de grijze stroom, die in Nederland wordt opgewekt, te vergroenen. Deze buitenlandse GvO’s zijn afkomstig uit waterkracht, biomassa, wind of zon. In Nederland opgewekte stroom wordt dus vergroend met bijvoorbeeld wind GvO’s uit Denemarken. Afgezien van technische regelgeving is het klimaatprobleem mondiaal en houdt niet op bij de grenzen van een land. Daarom is het prima dat er een systeem bestaat waar GvO’s mogen worden verhandeld over grenzen heen.  

De afgelopen jaren zijn organisaties overgestapt op deze manier van gescheiden inkopen door stroom in te kopen bij de meest geschikte energieleverancier en de GvO’s (uit binnen- of buitenland) extern zoals bij Groenbalans. Tegelijk is er veel kritiek gekomen op buitenlandse GvO’s zoals de waterkracht GvO’s uit Noorwegen omdat dit niet bijdraagt tot (extra) duurzame energieopwekking in Nederland. Dat heeft ertoe geleid dat de vraag naar Nederlandse GvO’s sterk is toegenomen en de vraag naar voornamelijk buitenlandse waterkracht GvO’s is afgenomen. Ondanks dat de prijs van Nederlandse GvO’s een stuk duurder is dan buitenlandse GvO’s.

Nu doet zich momenteel een interessante prijsontwikkeling voor met de buitenlandse GvO’s. De reden voor veel organisaties om te kiezen voor EU waterkracht GvO’s was de (heel) goedkope prijs. De prijs van EU waterkracht GvO’s is echter de afgelopen maanden gestegen. Tegelijk is de prijs van EU wind GvO’s gedaald. Dat betekent dat het prijsverschil tussen EU Wind GvO’s en EU waterkracht GvO’s vrijwel is verdwenen. En het kan al voorkomen dat EU Wind GvO’s zelfs goedkoper zijn dan EU water GvO’s. Dat is een ontwikkeling die nog niet eerder is vertoond. En dat maakt het voor organisaties, die in het verleden gebruik hebben gemaakt van EU waterkracht GvO’s om hun stroom te vergroenen, interessant om gebruik te maken van EU wind GvO’s. Wij doen u graag een aanbieding om uw stroomverbruik met GvO’s te vergroenen, dan wel met buitenlandse-, dan wel met Nederlandse GvO’s.