67 Windmolens zorgen voor duurzame energie in India

donderdag 18 april 2019

India zet drastisch in op hernieuwbare energie, ledverlichting en schone auto’s. Duurzame energie doet het niet alleen goed in de rijke landen, maar ook in grotere of kleinere en zelfs in arme landen.

India wil haast maken met de aanpak van duurzame energie om daarmee banen te scheppen, de levensstandaard van inwoners te verbeteren, de lucht en het water schoner te maken en ja, ook de klimaatverandering tegen te gaan. Neem mee in de overweging dat dit een land is met 1,3 miljard inwoners, van wie er 300 miljoen geen toegang hebben tot elektriciteit en waar het gemiddelde inkomen iets minder dan 1.500 euro per jaar bedraagt.

Groenbalans beschikt over deze gecertificeerde CO2-rechten uit dit project die ingezet kunnen worden om de CO2-uitstoot van bedrijven en overheden te compenseren.

Toekomstmuziek

India, dat nu vooral steenkoolinstallaties gebruikt voor zijn stroomvoorziening, zorgt voor een enorme toename in zonne- en windenergie. Het wil in 2022 160 gigawatt (GW) meer aan zonne- en windenergie bijdragen dan de huidige 26 GW. Daardoor hoopt India dat er geen energie van nieuwe kolencentrales nodig is na 2022. Verder vervangt het land 770 miljoen lampen, op straat en in woningen, door energiebesparende, duurzame ledlampen en biedt tienduizenden arme dorpjes op het platteland voor het eerst toegang tot elektriciteit. En zet in op schoner rijden. En dat proces gaat sneller dan iedereen voor mogelijk houdt.

Groenbalans Duurzaam Windenergieproject in India voor CO2-compensatie

Windmolens

Het Gold Standard CO2-compensatieproject met 67 windmolens met een capaciteit van 1.500 kW maakt onderdeel uit van deze grootscheepse aanpak. Jaarlijks betekent dit een reductie van 175.000 ton CO2 en het park levert rechtstreeks aan het lokale netwerk.

Het project, gesitueerd in de door droogte geteisterde regio Madhya Pradesh, zorgt voor meer werkgelegenheid, scholing om analfabetisme te bestrijden en betere gezondheidszorg door door cursussen over voeding en hygiene voor de lokale bevolking. Maar het project is niet alleen opwek van windenergie maar ook installatie van openbare watervoorzieningen; waterdammen, opvang van regenwater en training in
nieuwe irrigatietechnieken.

Sustainable Development Goals

Groenbalans SDG's CO2-compensatieproject Windmolens in India
  • SDG 3: Goede gezondheid – 15 medische hulpposten en ambulancedienst;
  • SDG 4: Onderwijs – scholen voorzien van lees- en schrijfmateriaal;
  • SDG 6: Schoon water – nieuw sanitair, watertappunten;
  • SDG 7: Duurzame energie – 100 Mwh voor het lokale net;
  • SDG 13: Klimaatactie – reductie van 176.000 ton CO2.

Gold Standard Foundation

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard. Een organisatie mede opgericht door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Eisen waar Gold Standard-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat;
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard-rechten.

Meer informatie