CO2-footprint berekenen

Steeds meer organisaties laten jaarlijks hun CO2-footprint berekenen om doelstellingen voor reductie en vergroening te formuleren en om tussentijdse resultaten te communiceren naar stakeholders. Groenbalans biedt zowel online CO2-calculators voor een eenvoudige CO2-footprint als maatwerk voor een complexere energieanalyse.

Een CO-footprint is de optelsom van alle energieonderdelen binnen uw organisatie, van elektriciteitsverbruik tot het vervoer van medewerkers, vertaald in CO-uitstoot. De term footprint staat voor de impact van menselijke activiteiten op de aarde. Een CO-footprint gaat specifiek over de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, gemeten in tonnen CO.

Een CO-footprint is een ideaal instrument om uw duurzaamheidsbeleid op te baseren. Door jaarlijks een footprint te (laten) maken kunt u de voortgang exact volgen. Bovendien kunt u het als onderdeel van een (MVO) jaarverslag communiceren aan klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders.

 

CO2-footprint calculators

U kunt zelf een eenvoudige CO-berekening doen met onze CO2-calculator voor kantoor. Hierbij wordt de CO-uitstoot als gevolg van het energiegebruik van uw organisatie berekend, inclusief auto- en vliegverkeer en openbaar vervoer.

Voor beurzen, congressen en grote bijeenkomsten is er de CO2-calculator voor evenementen.

 

CO2-footprint maatwerk

Voor complexere CO-footprintberekeningen leveren wij maatwerk. Denk aan een gedetailleerdere analyse van kantoorverbruik inclusief papier- en waterverbruik, afval, etc., of een overzicht van de CO-uitstoot van alle individuele vliegreizen. U ontvangt een helder en leesbaar rapport. 

U kunt ook zelf een CO2-footprint opstellen en door Groenbalans laten verifiëren.

 

Greenhouse Gas Protocol

De methode die wij gebruiken voor footprintberekeningen is het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), de meest gebruikte internationale meetmethode. Hierbij worden drie scopes onderscheiden:

  1. Scope 1: Directe emissies door de eigen organisatie, zoals door eigen gasgebruik als gasboilers, warmtekracht-installaties en ovens, en door het eigen wagenpark.
  2. Scope 2: Indirecte emissies door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals door elektriciteitscentrales.
  3. Scope 3: Overige indirecte emissies als gevolg van activiteiten van de organisatie. Voorbeelden zijn emissies voortkomend uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van afval en het gebruik van door de organisatie aangeboden producten of diensten.

De brongegevens die worden gebruikt om een CO-footprint op te stellen zijn afkomstig van CO-emissiefactoren, een lijst van uniforme CO-cijfers voor Nederland.

 

Wilt u de CO2-footprint berekenen?

Bel 030 75 33 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.