CO2-compensatie door bosbehoud en -beheer

dinsdag 24 september 2019

Bosbranden, ontbossing en klimaatverandering vormen een vicieuze cirkel; als het aantal branden toeneemt, neemt ook de uitstoot van broeikasgassen toe en de aarde opwarmt. REDD+ zijn bosbehoud projecten geinitieerd door de Verenigde Naties met een positieve impact op het klimaat.

Wat is REDD+

REDD+ is een programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden. Inmiddels is hieraan toegevoegd het duurzaam bosbehoud en -beheer en de vergroting van koolstofopslag van het bos. 

Bossen leggen CO2 vast in hun bladeren, hout, wortels en het organisch materiaal in de bodem en vormen dus een gigantische opslagplaats van koolstof. Als er bossen gekapt of verbrand worden, dan komt er CO2 vrij. Meer dan 15% van de mondiale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontbossing. Het verminderen van ontbossing is dus heel belangrijk om de klimaatcrisis tegen te gaan. 

Groenbalans Kariba REDD+ VCS project

Traditioneel was de enige manier om geld te verdienen met je bos door het te kappen. Het hout brengt geld op en er ontstaan mooie landbouwgronden voor het verbouwen van voedsel, of het mijnen van mineralen. Als landen hun bossen laten staan, dan doen zij dat in het belang van de gehele wereld, en niet enkel voor zichzelf. Dit betekent dus dat ze voor deze gemiste inkomsten gecompenseerd dienen te worden. Het mechanisme dat het compenseren van ontwikkelingslanden tot stand dient te brengen is wat bekend staat als het REDD mechanisme.

Wat doet REDD+

REDD+ gaat verder dan het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie. Het omvat ook de bescherming van bossen, de rol van bossen als opslagplaatsen van CO2 en het duurzaam gebruik van bossen als natuurlijke hulpbron. Onder REDD+ kunnen ook landen die al langere tijd duurzaam met hun bossen zijn omgegaan financieel gecompenseerd worden. 

De plus in REDD+ is een mechanisme dat gebaseerd is op financiele compensatie aan ontwikkelingslanden voor:

  • het stimuleren van verantwoorde houtkap en bosbehoud
  • het stimuleren van herbeplanting, bijvoorbeeld na mijnbouwactiviteiten
  • het stimuleren van conserveringsactiviteiten, zoals het afkondigen van natuurreservaten.
Groenbalans Rimba Raya bosproject

Het internationale initiatief REDD+ is dus een poging om ontbossing te minimaliseren door financiële waarde toe te kennen aan bomen die niet omgehakt of verbrand worden.

Het principe daarvoor is in grote lijnen als volgt: bosrijke ontwikkelingslanden die investeren in bosbehoud en duurzaam bosbeheer, krijgen daarvoor een vergoeding van rijke landen en/of organisaties in de wereld. Zij betalen op die manier mee voor de bijdrage die de tropische bossen leveren aan het reguleren van het klimaat op aarde. 

REDD+ projecten

Het Kariba REDD+ Project strekt zich uit over een gebied van 784.987 hectare van vier regio’s in noordwest Zimbabwe. Het project startte in juli 2011 en genereert bijna 52 miljoen CO2-rechten gedurende de 30 jaar dat dit project zal bestaan. Het project draagt het keurmerk VCS dat staat voor Verified Carbon Standard.

Het Rimba Raya REDD+ project is een biodiversiteits reservaat op het eiland Borneo, Indonesië. Het gebied is ruim 60.000 hectare groot. Het bestaat bijna volledig uit tropisch veenbos: een van de meest bio diverse maar ook bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen in de wereld.

Het project zet zich in voor herbebossing en herstel van het leefgebied van de orang oetan. Het project draagt ook het keurmerk VCS dat staat voor Verified Carbon Standard.

Meer informatie