CO2-compensatieprojecten

Groenbalans biedt CO2-rechten aan uit duurzame klimaatprojecten over de hele wereld. Met deze rechten investeert u in het opwekken van duurzame energie, zoals wind- en geothermische energie, op plaatsen waar dit hard nodig is. Deze CO2-compensatieprojecten creëren werkgelegenheid, verbeteren het lokale milieu en voorkomen dat er vervuilende energie wordt geproduceerd door een kolen- of atoomcentrale. 

 

CO2-compensatieprojecten, wat houden deze in?

Door uw CO-footprint te compenseren draagt u bij aan duurzame klimaatprojecten. Hiermee beperkt u wereldwijde CO-uitstoot. U steunt ook families in ontwikkelingslanden. CO2-compensatieprojecten zorgen voor werkgelegenheid, training en scholing, gezondere levensomstandigheden voor de lokale bevolking.

Door te kiezen voor Groenbalans onderneemt u CO-neutraal, helpt u het klimaat, en geeft u gezinnen in ontwikkelingslanden een toekomst. U compenseert uw CO-uitstoot met de beste en eerlijkste CO₂ rechten op de markt. Lees ook ons factsheet. Voor meer antwoorden, check de veelgestelde vragen over CO-compensatie.

 

Een aantal CO2-compensatieprojecten op een rij

Groenbalans maakt onder meer gebruik van de volgende Gold Standard en VCS compensatieprojecten. Voor andere projecten die wij in portefeuille hebben, neem contact met ons op.

 

Rimba Raya Biodiversity Reserve, Indonesie

Standaard: REDD+ en VCS
Land: Indonesië
Type: Biodiversiteit
Informatie: Factsheet

Een gebied van 47.000 hectare binnen Rimba Raya was voorbestemd om gekapt te worden om er vervolgens een palmolieplantage van te maken. Dankzij het bosproject is dit gebied nu volledig bestemd voor het beschermen van honderden bedreigde dier- en plantsoorten. Met als belangrijkste de Groenbalans Rimba Raya BosprojectBorneose orang-oetan: Daarvan nam het aantal in de afgelopen eeuw met 95% af. Rimba Raya is ook het grootste project in de wereld als het gaat om behoud van tropisch veenbos; een van de meest biodiverse maar ook bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen in de wereld. Een kenmerk van tropisch veenbos is dat in de bodem heel veel CO2 kan opslaan.

Met de opbrengsten van de CO2-rechten uit het project wordt de inheemse flora en fauna beschermd én wordt de lokale bevolking ondersteund. Het project creëert banen en zorgt voor schoon drinkwater en gezondheidszorg. 

 

Efficiënte cook stoves, Ghana en Rwanda

Rechten: Gold Standard
Land: Ghana en Rwanda
Type: Cook Stoves
Informatie: Factsheet Ghana en Factsheet Rwanda

Dit zijn een Gold Standard projecten op huishoudelijk niveau op verschillende locaties in Ghana en Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in beide landen. Daarom zijn deze projecten gestart om lokaal energie efficiënte cook stoves te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljGroenbalans CO2-compensatieprojecten Ghana cook stovesoen huishoudens in Ghana en Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen. Door het gebruik van deze efficiënte cook stoves is er minder brandstof nodig en wordt er sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool nodig is en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout waarvan ontbossing een gevolg is. Dit resulteert weer in minder CO-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing.

 

Gebundeld windenergieproject, Taiwan

Rechten: Gold Standard
Land: Taiwan
Type: Windenergie
Informatie: Factsheet 

Dit Gold Standard windenergieproject is een gebundeld project van twee windparken, genaamd Changbin en Taichung, aan de westkust van Taiwan.

Gezamenlijk bestaat het project uit 65 windturbines met elk een capaciteit van 2,3 MW. Totaal biedt dit genoeg duurzame eGroenbalans CO2-compensatieprojecten Taiwan Windnergie voor 110.000 huishoudens. De windenergie levert een directe bijdrage aan de vermindering van CO-uitstoot door het Taiwanese elektriciteitsnetwerk, dat vooral afhankelijk is van kolen.

Het project verbetert het lokale leefmilieu, stimuleert de duurzame ontwikkeling van de Taiwanese economie en zorgt voor werkgelegenheid onder de bevolking.    

  

Efficiënt energieverbruik huishoudens, Zuid-Afrika

Rechten: Gold Standard
Land: Zuid-Afrika
Type: Efficiënte kooktechnieken

Dit is een Gold Standard project op huishoudelijk niveau. Voor meer dan 40.000 families wordt de levensstandaard verbeterd door efficiëntere kooktechnieken te gebruiken.

Families in Zuid-Afrikaanse townships hebben veel last van luchtvervuiling, vooral door het stoken met steenkool. Samen met lokale partners worden de huishoudens getraind in een nieuwe kooktechniek, Basa Magogo. Bij deze methode wordeGroenbalans CO2-compensatieprojecten Efficient Energieverbruik Zuid-Afrikan de kolen geplaatst onder het aansteekhout en papier, in plaats van daar bovenop. De families verbruiken 50% minder kolen en kunnen sneller en langer stoken.

Het project zorgt voor 90% minder rookontwikkeling in huis, 2 uur tijdswinst per dag voor de vrouwen om te besteden aan werk en/of familie, en het aantal doktersbezoeken door ademhalingsproblemen daalt significant. 

 

Gebundeld waterkrachtproject, India

Rechten: VCS
Land: India
Type: Waterkracht

Dit VCS waterkracht project is een ‘run of river’ project in de staat Himachal Pradesh, in het noorden van India. Run of river betekent dat er geen dam is gebouwd maar dat duurzame energie wordt opgewekt door de kracht van het vallende water.

De gegenereerde elektriciteit wordt gebruikt in het regionale netwerk, waar het fossiele brandstoffen zoals kool vervangt, en het voorziet rurale huishoudens van stroom. Het project zorgt zo voor reductie van de uitstoot van broeikasgGroenbalans CO2-compensatieprojecten Waterkracht Indiaassen en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio, zowel op het gebied van milieu als economie.

Het project zorgt ook voor lokale werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als voor onderhoud, en heeft de infrastructuur en de communicatie in de regio verbeterd. Daarnaast zijn er bomen geplant en is er aandacht voor medische verzorging en scholing.      

 

Afvalwaterverwerking, Thailand

Rechten: VCS
Land: Thailand
Type: Afvalwaterverwerking

In deze faciliteit in Thailand wordt methaan uit industrieel afvalwater gescheiden en gebruikt als brandstof. Het project omvat de installatie van een faciliteit voor anaerobische afvalwaterverwerking.

De verwerkingsinstallatie zorgt voor het afvangen van methaan, een broeikasgas dat 21 keeGroenbalans CO2-compensatieprojecten Thailand afvalwaterverwerkingr zo schadelijk is als CO, uit afvalwater van de productie van zetmeel. De methaan wordt vervolgens gebruikt als brandstof voor de bestaande verwarmingsinstallatie van de fabriek, en vervangt het gebruik van zware stookolie. Het behandelde water wordt gerecycled voor gebruik in de fabriek en het overblijvende slijk uit de afvalwaterverwerking kan gebruikt worden als mest voor de landbouw.

Het project reduceert het gebruik van stookolie en voorkomt dat methaan in de atmosfeer komt, waarmee het bijdraagt aan een betere lokale luchtkwaliteit.