De Informatieplicht en energie besparen

woensdag 29 mei 2019

Milieubeheer en de informatieplicht, wat houdt dit eigenlijk in en wat betekent dit voor de ondernemer. Maxim Luttmer, Energieadviseur bij Groenbalans, vertelt.

Wat betekent de energietransitie voor ondernemers?

Groenbalans Informatieplicht - Maxim Luttmer - Energieadviseur

‘Je kunt de energietransitie zien als een bedreiging, maar je kunt het ook gebruiken om nieuwe kansen te creëren. Als je daar als bedrijf slim mee omgaat dan brengt het meer op dan dat het je kost. Wat je ziet is dat grote bedrijven, die verduurzaming ook willen door vertalen in de producten en services die ze aan klanten leveren, echt al heel ver zijn; bedrijven als Heineken, NS en Unilever die het al veel meer omzetten in business en dus hun investering dubbel en dwars terugverdienen. Toch komt de rest van ondernemend Nederland ook steeds meer beweging.’

Waarom moeten ondernemers energie besparen?

‘Er is natuurlijk een Klimaatakkoord waarin gevraagd wordt of ondernemers invulling willen geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving en gaat de overheid handhaven.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Bij het rapporteren heeft u als leidraad de Erkende Maatregelen Lijst (EML).’

Welke maatregelen kan een ondernemer nemen?

‘Een van de meest effectieve maar ook kostenbesparende maatregel is doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Zeker 10 tot 20% van de energiebesparing is met DBO te behalen terwijl daar bijna geen investering tegenover staat. Voorbeelden zijn:

  • Inregelen van de CV-installatie (de ketel, de radiatoren);
  • Juiste instellingen voor ventilatie verlichting – lager/dimmen of uit na sluitingstijd;
  • Verlichting regelen op daglichttoetreding of aan- en uitzetten met aanwezigheidssensoren;

Wat mij opvalt is dat veel ondernemingen geen inzicht hebben in hun energieverbruik. Door de Informatieplicht wordt je gedwongen een energiemanagementsysteem op te zetten waarbij periodiek het energieverbruik wordt geanalyseerd.’

Wat levert het ondernemer op en wat doet de overheid?

‘Een flinke kostenbesparing! Alle te nemen maatregelen betalen zich binnen 5 jaar weer terug of soms zelfs al binnen 1 jaar. Daarnaast zijn er nog een aantal aftrekposten als de MIA, de VAMIL of SDE+.’

Wanneer gaat de informatieplicht in?

‘De informatie over wat je als ondernemer al hebt gedaan, moet op 1 juli 2019 ingevoerd zijn. Vanaf 2 juli kunnen de handhavende instanties als de gemeente en haar toezichthouders (milieubeambte) de rapporten downloaden en controlebezoeken afnemen.’

Wat moet je als ondernemer nou concreet doen?

‘RvO heeft een duidelijk stappenplan opgesteld dat uitlegt hoe je aan de Informatieplicht kunt voldoen. Maar uit ervaring blijkt en hou daar rekening mee, dat hiervoor toch wel wat expertise maar ook inspanning vereist is.’

Hoe kunnen wij helpen met tijd of advies?

Wij kunnen u op weg helpen door een energieaudit uit te voeren, een rapport op te stellen en als laatste de benodigde informatie in te voeren bij het E-loket.

Bel 31 (0) 30 7533 114 of mail met Maxim.Luttmer@groenbalans.nl