Duurzaam met een scorekaart

woensdag 17 oktober 2018

Hoe duurzaam is jouw organisatie? De vraag lijkt zo simpel, maar het antwoord is complex. Waar vindt productie plaats? Zijn er risico’s op mensenrechtenschendingen? Hoe tevreden zijn medewerkers? Met scorekaarten kunnen organisaties op een systematische en leuke manier duurzame prestaties in kaart brengen. Grote bedrijven als L’Oréal, Philips en Nike gebruiken al scorekaarten om stap voor stap hun organisatie te verduurzamen.

Wat is een product scorekaart?

De product scorekaart begint met een intake. Hierbij beschrijft de gebruiker per fase in de productketen wat er gebeurt. Dus welke materialen zijn er gebruikt voor het product? Via welk productieproces werd het gemaakt? Hoe werd het verkocht & gebruikt? Via welk logistiek proces? En ten slotte, hoe kwam het product tot zijn einde?

Waarom duurzaamheid scoren met scorekaarten?

Bedrijven gebruiken duurzaamheidsscoring op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een product scoren om er een label op te plakken, zoals de H&M-Conscious kledingcollectie, of een externe certificatie zoals de CO2-Prestatieladder. Op deze manier kun je bewuste consumenten aantrekken.

Een andere manier van scoren is om je op je leveranciers te richten. Je scoort hierbij leveranciers om ze aan te sporen om hun duurzaamheidsscore te verhogen. Dit doet onder andere een grote internationale meubelfabrikant voor zijn catalogusproductie.

De grootste impact van organisaties ligt vaak in de keten, de activiteiten die leveranciers en afnemers ondernemen met de producten. Door hier als organisatie verantwoordelijkheid voor te nemen zijn grote verduurzamingsstappen te zetten. Op deze manier kun je voor lopen op regulering, risico’s voor je organisatie verkleinen en inspelen op nieuwe kansen in een markt waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Ten slotte kun je ook je productportfolio scoren om erachter te komen waar je nu staat qua duurzaamheid en acties te formuleren om producten te verduurzamen. Dit is intern gericht op continu verbeteren, medewerkers leren over duurzaamheid door het invullen van de product scorekaart. Zo wordt duurzaam denken onderdeel van het DNA van de organisatie. Een grote logistieke dienstverlener in Nederland werkt sinds september 2016 met een op maat gemaakte Product Scorekaart en formuleerde het doel van hun product scorekaart als volgt: “Mijn doel is om medewerkers zélf in staat te stellen duurzaamheid mee te nemen in hun werk”.

Casestudie 1:

Competitief blijven via de CO2-Prestatieladder

Het doel van een groot straatverlichtingsbedrijf was om hun CO2-administratie in kaart te brengen en systematisch te verlagen. Dit onder andere aangezien hun klanten, vooral gemeentes, naar certificatie op de CO2-Prestatieladder vroegen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus, waarbij de eerste drie niveaus gaan over het in kaart brengen van de interne bedrijfsemissies, zoals de uitstoot van het wagenpark, bedrijfspanden en installaties. Niveau vier en vijf gaan over externe emissies van leveranciers, klanten en uiteindelijk de afvalverwerker.

Certificering

Veel van het werk voor de certificatie kunnen organisaties zelf doen. Door ons alleen te richten op de onderdelen die specialistisch zijn, zoals het berekenen van emissies van twee ketens en emissies van alle werkzaamheden van de gehele organisatie, hielden we het project behapbaar. Het proces was succesvol en de organisatie is op dit moment gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Op deze manier behoudt het zijn gunningsvoordelen bij aanbestedingen van overheid en gemeentes.

Voor- en nadelen

Voordelen van deze ‘weg’ naar verduurzaming is dat de CO2-prestatieladder goede richtlijnen geeft voor zijn certificatie en het in Nederland erkend wordt als kwaliteitskenmerk. Een nadeel kan zijn dat doordat er duidelijke richtlijnen zijn over wat je moet doen het proces minder flexibel is om zelf vorm te geven. Belangrijk is daarom dat je je voordeel doet met de heldere richtlijnen, maar niet het grote plaatje uit het oog verliest. Wat wil je bereiken met de certificering, welke ketens wil jij graag onder de loep nemen en waar ligt in jouw organisatie de meeste potentie voor CO2-reductie?

Geïnteresseerd in hoe duurzaam uw organisatie is? Neem dan contact op.

 

Dit artikel is geschreven door Merel Segers, duurzaam ondernemer en Maxim Luttmer, LuTz Consulting 

Lees ook:

LCA of levencyclusanalyse, hoe, wat en waarom