Duurzaam ondernemen en Groenbalans

Groenbalans wil een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld door duurzaam ondernemen. Dat betekent bewust omgaan met mensen, middelen, producten en diensten, rekening houdend met de volgende generaties. Duurzaam ondernemen is het tegengaan van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Groenbalans geeft organisaties inzicht in de eigen CO2-footprint en helpt hen maatregelen te nemen. Want inzicht is de basis voor gedragsverandering.   

  

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een blijvende kracht geworden binnen bedrijfsleven en overheid. Is het niet vanuit eigen overtuiging of verantwoordelijkheid, dan wel vanuit eigenbelang (besparing, innovatie, en eisen en wensen vanuit de markt). Duurzaam ondernemen is geen hype meer, maar een belangrijke en groeiende trend die als businessinstrument de bestuurskamers heeft bereikt.

Stakeholders – van klanten en leveranciers tot consumenten – vragen ook steeds vaker om een duurzaamheidsbeleid, bijvoorbeeld in aanbestedingen en offertetrajecten. Het laat zien dat MVO geen obstakel is voor gezond financieel resultaat, maar juist een stimulans.

In dit kader worden vaak de 3P’s genoemd: People, Planet, Profit: Deze ‘triple bottom line’ staat voor een duurzame bedrijfsvoering.

  • People staat voor het respectvol omgaan met mensen;
  • Planet voor het milieu;
  • Profit voor een gezond financieel beleid.

De term duurzaam ondernemen en MVO dekken tegenwoordig niet altijd meer de lading en zijn onderhevig aan ontwikkelingen. Duurzaam ondernemen wordt ook wel navolgbaarheid genoemd en MVO Nederland geeft aan MVO de betekenis van Meervoudig Vernieuwen met Optimisme. Welke betekenis met onderliggende waarden geeft uw organisatie hieraan?

  

Duurzaam ondernemen, hoe doet u dat?

De diensten van Groenbalans sluiten aan op de groeiende vraag naar serieuze verduurzaming. Wij geven bedrijfsleven en overheden de middelen om zichzelf duurzaam te ontwikkelen en kosten te besparen. In onze filosofie is dit een continu en iteratief proces van maatregelen:

  1. Maak een CO-footprint van uw organisatie;
  2. Analyseer waar energiebesparing mogelijk is;
  3. Maximaliseer het gebruik van duurzame energie;
  4. Compenseer het resterende energieverbruik;
  5. Communiceer de resultaten naar uw stakeholders.

Groenbalans is u graag van dienst om deze maatregelen te realiseren binnen uw organisatie. Lees meer over onze diensten of neem meteen de eerste stap en bereken zelf uw CO-uitstoot.

De CO-compensatie die Groenbalans aanbiedt, is gebaseerd op internationale systemen van certificering van rechten op groene energie en CO-emissies. Dankzij deze CO-rechten zijn milieu en commercie geen gescheiden domeinen meer. Er is nu een concrete en transparante mogelijkheid om te investeren in duurzame energieprojecten en emissiereducties. Zonder dit systeem van rechten komen veel duurzame projecten, met name in ontwikkelingslanden, niet van de grond.

De verwachting is dat de vrijwillige compensatiemarkt de komende jaren verder groeit en dat steeds meer organisaties zich geroepen voelen te gaan compenseren.

  

Wilt u duurzaam ondernemen?

Bel 030 7533 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.