Energieadvies

Groenbalans houdt zich bezig op het gebied van energie, CO2 en klimaat. Groenbalans geeft energieadvies over het reduceren van het energieverbruik. U kunt vaak met eenvoudige maatregelen een significante energiereductie realiseren, waarmee u kosten bespaart en daardoor de CO2-footprint van uw organisatie verkleint. Dat is de eerste stap op weg naar een CO2-neutrale onderneming. Naast stroom- en gasverbruik geeft Groenbalans energiebesparingsadvies over mobiliteit zoals woon-werkverkeer en vliegverkeer en duurzaam inkoopbeleid en afval. 

  

Energieadvies; wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen? 

 • Inzicht geven in de voor u relevante wet- en regelgeving en standaarden zoals bijvoorbeeld Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de milieuvergunning, CO-prestatieladder, ISO14064, ISO 40001, ISO50001 etc.;

 

 • Opstellen van een CO-footprint, het maken van een energiebesparingsplan voor uw gebouwen of mobiliteit en het uitvoeren van keten- en productanalyses;

 

 • Groenbalans energieadvies - energieauditEnergieaudit; Elk groot bedrijf (> 250 werknemers of > 50 miljoen Euro omzet) moet een energieaudit (laten) uitvoeren. Met een energieaudit brengen wij de energiestromen van uw organisatie in kaart. U krijgt een inzicht in de bepalende energiegebruikers, de energiekosten en kansrijke energiebesparings-maatregelen. Een energie-audit loont

 

 • Communicatie en rapportages naar stakeholders. Wij helpen bij het opstellen en vastleggen van de noodzakelijke documentatie en processen die bij een certificeringssysteem komen kijken. Dit kan een communicatieplan zijn, maar ook een CO en/of energierapportage (b.v. volgens ISO 50001) of een z.g. data kwaliteitsmanagement. 

Borging van de processen en activiteiten, bijvoorbeeld het niveau op de CO-prestatieladder, wordt steeds belangrijker. Wij voeren onafhankelijke controles uit op ketenanalyses of energiebesparingsplannen die door u zelf zijn opgesteld. Daarnaast is het mogelijk een workshop of training te volgen op het gebied van energiebesparing.

 

Energieadvies over reductie op kantoor

Energieverbruik op kantoor omvat elektriciteit zoals verlichting, productie, apparatuur, gas  zoals verwarming en water. Hier zijn significante besparingen te behalen door te focussen op:

 • Wat is de top 5 van energieverbruik? Wat zijn ‘quick wins’ om hierop te besparen?
 • Hoe kunt u besparen op IT? Hoe zit het met uw webhosting?
 • Waar moet u op letten bij het energielabel voor uw kantoorruimte?

Naast energiereductie is overstappen op groene stroom een belangrijke stap richting een duurzame bedrijfsvoering.

 

Energieadvies over reductie in het verkeer

Zakelijke mobiliteit zoals woon-werkverkeer, lease-auto’s, vliegverkeer en ander zakelijk transport gaat gepaard met een hoog energieverbruik. Maar u kunt meer besparen en compenseren dan u denkt.

Denk aan zaken als:

 • Hoe realiseert u een efficiënt mobiliteitsbeleid, rekening houdend met wensen en eisen van werknemers en directie?
 • Hoe implementeert u een autoleasebeleid met energielabels en/of een maximale hoeveelheid CO-uitstoot per auto?
 • Wat kunt u doen om zakelijke vliegreizen te compenseren en/of te beperken?

Op het gebied van mobiliteit is CO-compensatie een aangewezen vervolgstap om de  CO-footprint van uw organisatie te verkleinen. Hoe wij dit aanpakken, leest u hier.

 

Energieadvies op het inkoop- en afvalbeleid

Een breder duurzaamheidsbeleid kijkt ook naar de inkoop- en afvalstromen van uw organisatie. Naast vergroening zijn ook hier vaak kostenbesparingen te behalen.

Vragen over dit onderwerp zijn bijvoorbeeld:

 • Welke voorwaarden kunnen in (nieuwe) inkoopcontracten worden ingepast?
 • Welke keurmerken zijn voor uw organisatie relevant?
 • Wat zijn eenvoudige maatregelen die u kunt nemen om minder afval te produceren?
 • Welke afvalverwerkers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel?

 

Meer weten over hoe u energie en kosten kunt reduceren?

Bel 030 7533 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.