Energieaudit of EED

De energieaudit of EED is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een balanstotaal groter dan 43 miljoen euro. Bedrijven moeten de audit eens in de vier jaar doen. Organisaties met meerdere vestigingen dienen voor al hun vestigingen apart een EED op te stellen.

Toen in juli 2015 de Energy Efficiency Directive – EED- in werking trad, was de impact van deze Europese regeling nog onduidelijk voor het bedrijfsleven en het bevoegd gezag. Er is een groot aantal ondernemingen met meerdere vestigingen door Nederland verspreid zoals bijvoorbeeld winkelketens of benzinestations. De toetsing van de energieaudits van deze concernondernemingen zijn verdeeld over meerdere gemeenten en omgevingsdiensten.

 

Wat is de energieaudit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energieaudit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte.

 

EED, ook voor u

Bent u ondernemer en heeft u ook het verzoek van uw gemeente of milieudienst gehad voor een energieaudit? De adviseur van Groenbalans helpt u inzicht te krijgen in uw energieverbruik en biedt u direct concrete reductiemogelijkheden. Daarnaast nemen we graag het opstellen van deze verplichte energieaudit uit handen.

Een energieaudit bestaat uit

  1. Een schematische bepaling van de energiestromen – inclusief vervoer – binnen uw organisatie;
  2. Een inzicht in de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  3. Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van uw onderneming voor de komende vier jaar:
  4. Een beschrijving van de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Implementatie

  1. Begeleiden van de uitvoering; naast, technisch inhoudelijke ondersteuning, geven wij ook proces-, projectbegeleiding;
  2. Communicatie en rapportages naar stakeholders. Wij helpen bij het opstellen en vastleggen van de noodzakelijke documentatie en processen die bij de certificering komen kijken.

Borging

  1. Monitoren van uw energiegebruik en CO2-emissiedoelstellingen. Wij helpen bij het inzichtelijk maken van het energiegebruik en het bepalen van de voortgang van uw doelstelling.
  2. Borging van de processen en activiteiten. Wij voeren onafhankelijke controles uit op ketenanalyses of energiebesparingsplannen die door u zelf zijn opgesteld;

 

EED en de duurzame keurmerken

U kunt in aanmerking komen voor vrijstelling van de EED. Een ander alternatief voor het opstellen van een audit, is certificering met een keurmerk.  Daarnaast gelden er vrijstellingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens  een energie- of milieubeheerssysteem zoals de CO2-Prestatieladder.

Wat wij nu zien is er dat dit soort initiatieven vanuit regelgeving worden gecombineerd. Bijvoorbeeld de combinatie van EED met het in 2023 verplichte energielabel C voor een gebouw. 

 

Meer informatie over de energieaudit?

Bel 030 75 33 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.