Europese CO2-prijs stijgt hard en dalende trend CO2-uitstoot zet door

donderdag 18 april 2019

In Nederland is de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS) gedaald met 4,4% t.o.v. 2017. De stijging van de ETS CO2-prijs heeft waarschijnlijk aan deze trend bijgedragen. De ETS-prijs is gestegen van 8 euro in januari tot € 23 in december 2018.

Eerder was er nog overschot

Dat is nogal een verandering ten opzichte van de jaren 2012-2016. Toen zorgde een overschot aan emissierechten, plus een uitstootdaling als gevolg van de economische crisis, ervoor dat de CO2-prijs voor een ton slechts €5 kostte. Op die manier werd er geen financiële druk uitgeoefend op bedrijven om te vergroenen.

Hogere CO2-prijs

Afhankelijk aan wie je het vraagt, denken analisten dat er een CO2 prijs van minimaal € 40 nodig is om bedrijven echt aan te zetten tot groene investeringen. Met een prijs van momenteel rond de € 25 is niet ondenkbaar. Tot en met 2050 loopt het aantal beschikbare rechten per jaar steeds verder terug, waardoor het voor de deelnemende bedrijven het niet meer automatisch gaat lukken onder hun individuele bedrijfs-CO2-plafond te blijven en/of tegen een lage CO2 prijs rechten bij te kopen zonder aanvullende energie efficiency maatregelen.

CO2-prijs geimplementeerd, gepland of overwogen wereldwijd, Rabobank

Elektriciteitssector

De daling in CO2-uitstoot wordt vooral veroorzaakt door de elektriciteitssector, waar de emissies met 6,6% gedaald zijn in 2018.  Sinds 2015 is een significante daling zichtbaar in de cijfers van de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit).  Als deze trend zich voortzet, komt de realisatie van de doelstelling van het ontwerp Klimaatakkoord voor 2030 in zicht. Echter, om de doelstelling volledig te realiseren, zal de sector jaarlijks gemiddeld nog meer CO2-uitstoot moeten reduceren dan afgelopen jaren is gebeurd. De oorzaak voor de daling van 6,6 % is volledig toe te schrijven aan minder inzet van kolen.

Industriesector

In de industriële sector zien we een lichte daling van de uitstoot van 1,9 %. Het is nog te vroeg om te spreken van een dalende trend. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de NEa gedetailleerde productiecijfers. Dan wordt duidelijk in hoeverre de Nederlandse industrie schoner is gaan produceren.

De vrijwillige markt

Organisaties die geen deel uitmaken van het ETS-systeem compenseren vaak vrijwillig de CO2-uitstoot. Na energiereductie en duurzame energie is CO2-compensatie een derde belangrijke stap.

Dit heet de vrijwillige markt: Er is geen verplichting om te compenseren maar wel de wil. In deze vrijwillige markt worden verschillende CO2-rechten verhandeld. De meest voorkomende zijn Gold Standard en Verfied Carbon Standard (VCS). Door te investeren in Gold Standard- en VCS-rechten compenseren organisaties jaarlijks hun CO2-uitstoot. Deze rechten komen uit concrete duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Groenbalans heeft een verscheidenheid van dit soort projecten, van Zimbabwe tot Myanmar, in portfolio. Een groot aantal klanten zoals Chiesi of Onemeeting.com of IJb Groep kiezen voor een project dat past bij hun product of dienst.

Meer informatie