Full disclosure, certificaten voor grijze stroom, komt dichterbij

dinsdag 22 mei 2018

CertiQVolledige transparantie in de stroommarkt over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse Energiesector. Het aangenomen amendement bij Wet Vet (voortgang energietransitie) bepaalt dat niet alleen groene maar ook grijze stroom geleverd aan consumenten voortaan gecertificeerd moet worden. De certificaten gaan geen Garanties van Oorsprong heten maar Certificaten van Oorsprong.

Garanties en Certificaten van Oorsprong

Bij het gebruik van groene stroom kunt u niet zien of de stroom uit het stopcontact groen is. De stroom die uit het stopcontact komt is een verzameling stroom van verschillende opwekmiddelen zoals kolencentrales, gascentrales, windenergie, biomassa en zonne-energie. Het systeem van de Garanties van Oorsprong (GvO’s) in de EU is destijds in het leven geroepen om te kunnen aantonen, administratief, dat stroom duurzaam is opgewekt. Voor elke MWh (1000 kilowatt) aan groene energie wordt 1 GvO geproduceerd. CertiQ is de instantie waar alle GvO’s worden beheerd.

Groene stroom bestaat dus uit 2 onderdelen: stroom + GvO’s. De meest efficiente wijze om groene stroom in te kopen is de stroom in te kopen bij de meest geschikte energieleverancier en de GvO’s bij Groenbalans. Onze cijfers van de afgelopen jaren wijzen uit dat de vraag naar Europese Wind GvO’s sterk is gestegen. Ook onder grootverbruikers is een groeiende interesse in duurzame energie merkbaar. Zij kunnen rechtstreeks GvO’s afnemen van windparken en zonne-installaties en deze verwerken in een PPA (stroomcontract).

En nu heeft onlangs een meerderheid in de tweede kamer gestemd vóór een amendement dat bepaalt dat niet alleen groene stroom maar ook grijze stroom die wordt geleverd aan consumenten voortaan gecertificeerd moet worden. Dit amendement zorgt voor 100% certificering van het stroometiket (full disclosure), zodat meer transparantie ontstaat over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. Niet alleen van duurzame stroom maar dus ook van grijze stroom zoals van kolencentrales. De certificaten gaan geen Garanties van Oorsprong heten maar Certficaten van Oorsprong.

Met deze wijziging van de Elektriciteitswet 1998 wordt het voor leveranciers van elektriciteit verplicht om elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong.

Het is nog onduidelijk wanneer het systeem van de Certificaten van Oorsprong daadwerkelijk ingaat. CertiQ zal hiervoor de systemen moeten aanpassen om, net zoals de GvO’s, een goede monitoring mogelijk te maken