Hoe meer transparantie met Garanties van Oorsprong?

woensdag 24 april 2019

De vraag naar groene stroom en daardoor naar Garanties van Oorsprong overtreft het aanbod. Hierdoor wordt regelmatig groene stroom geleverd waarvan de vaak buitenlandse herkomst niet altijd even helder is. Maar over hoe groen groene stroom nu eigenlijk is, wordt steeds meer duidelijk. Daarom kiezen meer en meer organisaties er voor stroom en GvO’s apart in te kopen.

Inkoop van Garanties van Oorsprong

Groene stroom inkopen kan naast energiebesparen onderdeel uitmaken van uw duurzaamheidsbeleid doordat u hierdoor de CO2-footprint verlaagt. Want groene stroom heeft vrijwel geen CO2-uitstoot. Maar voor uw organisatie maar ook voor uw imago is het belangrijk dat u weet wat u krijgt, wat u er voor betaalt en hoe transparant de inkoop is.

Groene stroom bestaat uit:

  1. Grijze stroom ingekocht bij uw energieleverancier
  2. Garanties van Oorsprong van wind, zon of biomassa.

Door de inkoop van stroom en GvO’s gescheiden te houden en de GvO’s in te kopen bij Groenbalans heeft u meer flexibiliteit en keuze, is het transparanter en over het algemeen goedkoper.

Groenebalans Garanties van Oorsprong uit wind, water, zon en biomassa voor groene stroom

Transparantie

Uw stroomverbruik in MWh op jaarbasis geeft aan hoeveel GvO’s u dient in te kopen; 1 GvO bij een stroomverbruik van 1.000 kWh (1 MWh). Ingekochte GvO’s worden op naam afgeboekt door CertiQ, de Nederlandse instantie die Garanties van Oorsprong, het enige bewijs dat energie op een geldige wijze duurzaam is opgewekt,  digitaal verstrekt, Dit certificaat geeft de hoeveelheid GvO’s, het type (wind, zon, water, biomassa) en de afkomst (binnen- of buitenland), aan.

Klanten ontvangen van Groenbalans altijd een certificaat. Hiermee kunnen zij hun stakeholders en in de verslaglegging transparantie bieden over bronnen, herkomst en opwektechniek van alle ingekochte Garanties van Oorsprong.

Meer informatie