Garanties van Oorsprong (GvO): lichtgroen of donkergroen

dinsdag 20 augustus 2019

De vraag naar de GvO voor groene stroom is de afgelopen jaren fors toegenomen zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheid. Daarbij spreekt men vaak over een lichtgroene of een donkergroene GvO. Wat betekenen deze begrippen en is dit onderscheid terecht?

Naast de Nederlandse duurzame energie GvO zijn er ook Europese GvO’s afkomstig van wind, zon, biomassa en waterkracht. Helaas wekt Nederland momenteel nog maar erg weinig groene stroom op om aan de vraag te voldoen. Daarom is het toegestaan GvO’s te importeren uit andere EU-landen en te gebruiken om in Nederland gebruikte stroom te vergroenen.

Lichtgroene of donkergroene GvO?

Echter, een aantal duurzaamheidsinitiatieven in Nederland schrijft voor dat alleen als groene stroom de Nederlandse GvO, en dan met name Nederlandse wind, mag worden meegenomen in de berekening van de CO2-footprint. Een zogenaamde donkergroene GvO dus.

Overige GvO’s worden als lichtgroen bestempeld. De voorkeur voor Nederlandse wind GvO’s is ingegeven door de gedachte ‘meer vraag dus hogere prijs dus meer windmolens’. Dit is een mooie gedachte maar ons inziens niet geheel terecht.

Niet terecht?

Redenen die wel tot de bouw van windturbines leiden, zijn onder andere de subsidieregelingen (SDE+), vergunningen, bestemmingsplannen, overheidsbeleid (rijks, provinciaal, gemeentelijk), het klimaatakkoord, omgevingsmanagement (relatie met omwonenden) etc.

donkergroene en lichtgroene GvO voor groene stroom door Groenbalans

Het klopt dat schaarste aan Nederlandse wind GvO’s tot een hogere prijs leidt. Deze stijging in prijs zien wij al twee jaar. Maar er is geen causaal verband tussen de hoge prijs van een Nederlandse wind GvO en de bouw van nieuwe windturbines in Nederland. Het duurt meestal jaren voordat uiteindelijk een windpark is gerealiseerd.

Natuurlijk heeft het voorkeur te kiezen voor Nederlandse Wind GvO’s. Maar heeft u de mogelijkheid als organisatie u niet te laten leiden door zogenaamde regelgeving en om hier zelf over te beslissen, kies dan voor Europese wind GvO’s. Deze zijn betaalbaar en tellen net zo goed mee bij het verlagen van de CO2-footprint.    

Groene stroom en een GvO

Groene stroom bestaat uit twee onderdelen:

  • Stroom (fysiek, uit het stopcontact) én
  • Garanties van Oorsprong (administratief), waarbij 1 GvO nodig is bij 1.000 kWh (1 MWh) stroomverbruik

Een GvO is het bewijsmiddel dat er duurzaam stroom is opgewekt. Koppelt u zo’n garantie aan grijze stroom dan wordt deze groen. Heeft u als organisatie een jaarlijks stroomverbruik van 100.000 kWh dan heeft u 100 GvO’s nodig om groene stroom te realiseren.

CO2-footprint

Groene stroom is interessant omdat bij het opstellen van de CO2-footprint de CO2-uitstoot van het stroomverbruik op nul gezet wordt. Groene stroom verlaagt dus de CO2-footprint.

Meer info