Groenbalans levert zon op dak

dinsdag 12 september 2017

Groenbalans zonne-energie door zonnepanelenU heeft een dak en wij de zonnepanelen. Slaan wij de handen ineen voor een duurzamer Nederland?

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt u minder afhankelijk van fossiele brandstof, u produceert uw eigen groene stroom en het is rendabel! Ook u kunt subsidie aanvragen voor het installeren van zonnepanelen op uw dak.

Nederland heeft meer dan 150 vierkante kilometer dak beschikbaar op bedrijfsgebouwen. Als hierop zonnepanelen worden geïnstalleerd dan wordt maar liefst 17% van de totale stroombehoefte opgewekt.

Doet u mee met de gezamenlijke inkoopactie van Windunie en Groenbalans om zo een scherpe inkoopprijs te bedingen? Wat dacht u van een collectief onderhoudscontract voor de zonnepanelen, ondersteuning bij de installatie van zonnepanelen, of advies bij het aanvragen van subsidie via de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieregeling) en andere fiscale regelingen?

Wat is úw kans?

Wij bieden u een totaalpakket dat volledig voorziet, van planvorming tot haalbaarheidsstudie, van inkoop tot installatie en van eventuele stroomafname tot beheer. Zo wordt u volledig en professioneel ondersteund in uw overstap naar de opwekking van eigen duurzame energie. Groenbalans, in samenwerking met Windunie, helpt hier graag bij.

Ons voorstel

Heeft u interesse dan ontvangt u een inschrijfformulier. U vult de benodigde informatie, zoals de grootte van uw dak, in. Op grond van deze informatie berekenen wij met een door ons ontwikkeld business case-model het aantal benodigde zonnepanelen en het eventuele rendement.

Aan de hand van de persoonlijke business case bepaalt u óf u een SDE-subsidie wilt aanvragen en zo ja, voor welk basisbedrag. Hierin voorzien we u ook van advies.

Vervolgens verzorgen wij de subsidieaanvraag, inclusief de eventuele haalbaarheidsstudie.

Bij beschikking verzorgen we de inkoop van zonnepanelen. Dit is een voorwaarde voor deelname. Wij kunnen door het gezamenlijke inkoopvolume een gunstige prijs met aantrekkelijke randvoorwaarden garanderen. Tevens bieden wij (externe) technische expertise voor de installatie van de zonnepanelen en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Tijdens dit hele proces onderhouden wij nauwe communicatie met u en kunt u met al uw vragen bij ons terecht.

Uw zonzijde

De verwachting is dat weer meer zonprojecten een positieve beschikking krijgen in de najaarsronde SDE+. Deze subsidie compenseert het verschil in kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. De subsidie kan over 8, 12 of wel 15 jaar gaan. De terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen ligt rond de 10 jaar. Een zonnepaneel functioneert gemiddeld 25 jaar. Dit betekent dat u dan zeker 10 jaar gratis stroom heeft.

Het financiële plaatje

Voor het verzorgen van de business case-berekening en subsidieaanvraag rekent Groenbalans éénmalig een bedrag van € 475.

Is er een vervolgtraject en dient er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden dan is het opstellen op basis van uurtarief. Vooraf informeren wij u over het benodigd aantal uren op basis van de beschikbare informatie. De kosten van de gezamenlijke inkoopactie zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Nog even samengevat in fases:

  1. Business case berekening;
  2. Aanvragen van subsidie;
  3. (Technische) haalbaarheidsstudie;
  4. Gezamenlijke inkoopactie;
  5. Eventueel stroomafname.

Interesse in zonnepanelen?

Wilt u meedoen met de nieuwe voorjaars SDE+ ronde, laat het ons weten, dan sturen wij u het inschrijfformulier toe. Wij kunnen ons voorstellen dat u, voordat u ja of nee zegt, vragen heeft. Wij beantwoorden deze uiteraard graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter Bleeker, 030-75 33 100.