Groene stroom

Groenbalans zorgt ervoor dat u eenvoudig het elektriciteitsverbruik van uw organisatie kunt vergroenen door over te stappen op groene stroom. U blijft bij uw huidige energieleverancier en koopt daarnaast Garanties van Oorsprong (GvO’s) in, het bewijs dat stroom duurzaam is opgewekt. Daarbij heeft u de keuze uit GvO’s van verschillende duurzame bronnen uit binnen- en buitenland.

Het gebruik van groene stroom is een ideale manier om uw CO2-footprint te verkleinen. Immers, bij de opwekking van duurzame energie – uit wind, water, zon of andere natuurlijke bronnen – komen geen schadelijke broeikasgassen vrij. Overstappen op groene stroom is een simpele stap die uw organisatie kan zetten als onderdeel van uw totale duurzaamheidsbeleid. Ook (potentiële) opdrachtgevers vragen hier steeds vaker naar. Een voorbeeld hiervan is de CO2-prestatieladder. 

 

Groene stroom en Garanties van Oorsprong

Groene stroom bestaat uit twee componenten:

  1. Stroom uit het stopcontact, geleverd door uw energiebedrijf;
  2. GvO’s: het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit duurzaam is opgewekt. Door GvO’s te koppelen aan uw stroomverbruik weet u dat uw elektriciteit groen is.

De levering van stroom en GvO’s staat los van elkaar. Daarom is het interessant:

  1. Stroom in te kopen bij de meest geschikte energieleverancier en
  2. GvO’s in te kopen bij Groenbalans.

Dit is goedkoper, biedt u meer flexibiliteit en u heeft meer keuze in het soort GvO. Volgens wet- en regelgeving levert Groenbalans 1 GvO bij een stroomverbruik van 1.000 kWh (1 MWh).  Is er sprake van een elektriciteitsverbruik van 500.000 kWh in uw organisatie dan levert Groenbalans 500 GvO’s naar keuze uit wind, water of biomassa.

Een aantal initiatieven in Nederland, zoals de CO2-prestatieladder,  stimuleert de aanschaf van Nederlandse GvO’s . Deze schrijft voor dat alleen GvO’s uit Nederland worden geaccepteerd bij het mogen gebruiken van de laagste CO2-emissiefactoren. Bij GvO’s van Nederlandse biomassa is nog sprake van CO2-uitstoot. Bij GvO’s van Nederlandse wind is er geen CO2-uitstoot. Met Nederlandse wind GvO’s is het daarom makkelijker uw CO2- doelstellingen te halen. De meeste CO2-prestatieladder-deelnemers kiezen daarom voor GvO’s uit Nederlandse wind.  Een filmpje van CERTIQ, de instantie die de GVO’s in Nederland beheert, legt uit hoe het systeem werkt:  

Groene stroom en publiciteit 

De CO2-prestatieladder spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Nederlandse (wind) GvO’s. Een aantal milieuorganisaties heeft hetzelfde gedaan. Omdat de vraag in Nederland naar groene stroom (GvO’s) groter is dan de productie in Nederland, wordt een aanzienlijk deel van de GvO’s geïmporteerd uit het buitenland. Dat mag ook. Wel schenkt de media al een paar jaar hier veel aandacht aan:

  • Welke energiebron is het meest duurzaam?
  • Waar komen biomassa GvO’s vandaan is dit wel echt duurzaam?
  • Dragen Nederlandse GvO’s bij tot extra duurzame energie in Nederland?
  • Zorgt Europese wet-en regelgeving ervoor dat alle soorten GvO’s mogen worden geïmporteerd vanuit het buitenland?
  • Zijn Nederlandse GvO’s beter dan buitenlandse?
  • Is de CO2-uitstoot van Nederlandse GvO’s lager dan van buitenlandse GvO’s?

Kortom, veel vragen waardoor bedrijven in ieder geval zich bewuster zijn geworden van de keuze omtrent groene stroom.  Vragen waarop Groenbalans het antwoord weet.  

 

Wilt u groene stroom?

Wij helpen u graag met de levering van de juiste Garanties van Oorsprong voor uw organisatie (als deelnemer van de CO2-prestatieladder). Bel 030 75 33 114 of laat uw gegevens achter op ons contactformulier.