Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen

woensdag 20 februari 2019

Bent u al bezig met energiebesparende maatregelen? Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Hoe u daarmee start daar kunnen wij u weer mee helpen.
Door onze ervaring met energiebesparingsprojecten kunnen we goed aangeven welke besparingen mogelijk zijn en wat een haalbare planning is voor het uitvoeren van de maatregelen.

Wilt u weten of uw bedrijf onder deze regelgeving valt? Dat kunt u eenvoudig controleren met de wetchecker Energiebesparing.

EML

Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Denk aan het installeren van bewegingsmelders, het isoleren van je spouwmuur of het vervangen van tl-buizen door ledverlichting.

Achtergrond

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en het doorzetten van de energietransitie. De plicht tot energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom hebben bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken een energiebesparingsplicht.

Voordelen van energie besparen

  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen van de EML binnen vijf jaar terug;
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort;
  • Het is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
  • Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden;
  • Het is de eerste stap naar CO₂-neutraal ondernemen.

Meer informatie

Dinsdag 19 maart om 19.00 uur door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Webinar Informatieplicht Energiebesparen