Informatieplicht na 1 juli 2019

dinsdag 13 augustus 2019

Heeft u al uw genomen energiebesparende maatregelen laten weten aan het RVO? Ja, dan hoeft u niet verder te lezen. Echter, bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag herinnerd worden aan deze plicht. En, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de Informatieplicht.

De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen, die al sinds de jaren ’90 bestaat.

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen. De gemeenten zijn het bevoegd gezag, dat verantwoordelijk is voor toezicht op en handhaving van de Informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om door te geven welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

Meest genomen energiebesparende maatregelen

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten.

Groenbalans Informatieplicht 2019

Een energiescan biedt uitkomst bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Hoeveel bedrijfsvestigingen moeten aan de Informatieplicht voldoen?

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125.000 bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig. Onder andere de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw vallen er niet onder. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5 december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen.

Meer informatie