Klimaatneutraal product of dienst heeft de toekomst

dinsdag 27 november 2018

Een klimaatneutraal product of dienst heeft impact. Het wordt namelijk energiezuinig geproduceerd en zoveel mogelijk met duurzame energie. Alle alsnog vrijgekomen CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen in duurzame energieproject in een ontwikkelingsland. Een goede keuze voor de consument die wil bijdragen aan een duurzame wereld.

Klimaatneutraal begint bij organisaties die hun klanten een keuze willen bieden. Organisaties die ook zelf een positieve impact willen hebben op het klimaat. Dus naar mogelijkheden zoeken hun product of dienst energie- en wellicht ook kostenbesparend te maken. 

Bij teokomstige pdrachten kan het een harde eis zijn opdrachten klimaatneutraal uit te voeren. Een voorbeeld, onlangs hebben wij de CO2-uitstoot door een verhuizer voor een overheidsinstantie gecompenseerd. Klimaatneutraal was een eis in de aanbesteding.

Hoe kom je tot een klimaatneutraal product of dienst

Door als eerste een CO2-footprint op te stellen. Op basis van het energiegebruik, ingekochte halffabricaten, het transport, het productieproces e.d. bereken je de CO2-uitstoot van een product of dienst. Wil je een volledige ketenanalyse dan is een LCA (Life Cycle Analysis) nodig. Eventuele volgende stappen zijn energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. 

Als laatste stap compenseer je de onvermijdbare CO2-uitstoot door te investeren in internationaal gecertificeerde CO2-rechten. Een voorbeeld van een mooi project is het Cook Stoves project in Rwanda.

Waarom is CO2-neutraal interessant?

Het is interessant omdat het aansluit op de vraag uit de markt en dit ook past in of aansluit bij de visie over duurzaamheid. Voor de onderneming is het interessant doordat het de impact op het milieu verkleint. De organisatie zet een vervolgstap op het gebied van duurzaamheid en zich hiermee positioneert in de markt. 

Of het nu om energie, financiële diensten, retail, transport, advocatuur of voedsel gaat, in vrijwel alle sectoren is de aandacht voor duurzaamheid bij de aankoop toegenomen. Behalve dierenwelzijn, fair trade, arbeidsomstandigheden wil de afnemer ook weten hoe het zit met de (overige) impact op het milieu. Bedrijven kiezen daarom steeds vaker voor het aanbieden van een klimaat neutrale klantprogramma of -product.

Andersom is ook een duidelijke trend gaande. Klanten willen ook kunnen kiezen voor een duurzaam alternatief. In de gehele zakelijke markt, maar ook in de horeca en retail, klinkt de vraag naar duurzame diensten of producten door. Met andere woorden houdt dit in dat een product of dienst –bijna -CO2 vrij is. Voorbeelden zijn klimaat neutraal vliegen, vergaderen, drukwerk vervaardigen, koffie branden, post verzenden, verhuizen, overnachten in een hotel, etc.

Lees ook  ons artikel over 

LCA of levencyclusanalyse, hoe, wat en waarom

of

Campina biologisch