Komst grijze stroomcertificaten uitgesteld tot 2020

donderdag 06 december 2018

Het duurt nog tot zeker 2020 voordat energieleveranciers volledige openheid moeten geven over de herkomst van de door hen geleverde elektriciteit. Invoering van full disclosure, waarbij ook grijze stroom gecertificeerd wordt, loopt vertraging op.

Nu zijn er alleen voor groene stroom garanties van oorsprong (GVO’s), maar zulke certificaten zouden er dus ook moeten komen voor elektriciteit van kolen-, gas- en kerncentrales.

De bedoeling was aanvankelijk dat dit systeem in 2019 zou worden ingevoerd, maar dat gaat niet lukken, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer. Vormgeving van de systematiek kostte te veel tijd om het per 1 januari 2019 van start te laten gaan, en invoering halverwege een kalenderjaar ziet Wiebes niet zitten; dit zou voor leveranciers, consumenten en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) te complex worden. Dat betekent dus dat invoering tot 2020 op zich laat wachten.

In januari gaat wel een overgangsregeling van start, waarbij energieleveranciers op vrijwillige basis hun grijze stroom kunnen afdekken met garanties van oorsprong. Die grijze GVO’s zullen worden aangemaakt door Tennet-dochter Certiq, en elektriciteitsproducenten kunnen deze in de overgangsperiode op vrijwillige basis laten aanmaken.

Bron: FD, 6 december 2018