LCA of levencyclusanalyse, hoe, wat en waarom

woensdag 20 juni 2018

Steeds meer bedrijven die een duurzame bedrijfsvoering nastreven gebruiken een Levens Cyclus Analyse of Life Cycle Assessment (LCA) om de cijfers en berekeningen achter duurzaamheid te bepalen. Een LCA is een krachtige manier om de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van hun producten, hun keten of organisatie te bepalen. De informatie uit een LCA kan worden gebruikt om een duurzaamheids-strategie te bepalen en voor communicatie richting klanten of leveranciers.

Wat is een LCA?

Groenbalans voorbeeld LCAIn de LCA wordt de hele levenscyclus van een product of dienst geanalyseerd. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle materialen, processen en activiteiten gerelateerd aan het product of dienst, ofwel de zogenaamde Life Cycle Inventory (LCI) fase. Daarna wordt een impactscore aan de materialen & processen toegekend, de zogenaamde Life Cycle Impact Assessment (LCIA). De uitkomst is een milieuprofiel: een ‘scorelijst’ met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn.  

Verschil tussen LCA en CO2-footprint

Het verschil tussen een LCA en een CO2-footprint zit in de onderdelen die worden meegenomen. Een CO2-footprint is gericht op broeikasgasemissies.

Een LCA neemt daarentegen meer mee zoals bijvoorbeeld landgebruikwatergebruik en energieverbruik.

Voorbeeld van een LCA

Conscious Hotels is één van de meest groene hotelmerken van Nederland. Duurzaamheid zit tot in de haarvaten van het bedrijf en bij elk onderdeel vraagt ceo Marco Lemmers zich af: wat is hier de meest duurzame keuze? Van de verf op de muren tot energieverbruik en van ingrediënten in het restaurant tot de vrachtwagens van toeleveranciers. 

Ik heb een life cycle assessment laten uitvoeren. Die kijkt dan breder dan CO2 die je zelf uitstoot. Dan schrik je dat in de operatie en de inrichtingsonderdelen (FF&E) toch veel CO2-uitstoot en gifstoffen zitten.

In de kamers staan cradle-to-cradle bedden , alle houten meubels zijn van FSC-gecertificeerd hout. Hergebruik mag ook, zo staan in het restaurant oude Castelli-stoelen waar vilt op is gezet.