Meer biomassa zorgt voor stijging duurzame energie

dinsdag 11 juni 2019

Toch lijkt de stijging te klein om de Europese doelstelling van 2020 te halen. Nederland moet in dat jaar 14 procent van de energie opwekken uit duurzame bronnen maar is binnen Europa het verst verwijderd van de klimaatdoelen.

Meer biomassa

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is vorig jaar licht gestegen, naar 7,4 procent. Een jaar eerder lag dit percentage nog op 6,6 procent. Deze stijging van 0,8 procentpunt is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de toename van biomassa. Nederland moet in dat jaar 14 procent van de energie opwekken uit duurzame bronnen.

Het verbruik van energie uit zonnepanelen groeide vorig jaar het hardst, met 40 procent. De bijdrage van zonne-energie aan het totale energieverbruik is echter beperkt: 0,6 procent. Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe. Dit kwam volledig door de toename van windmolens op land. Op zee werd het windmolenpark niet uitgebreid.

Kolen- en warmtecentrales en biomassa

Biomassaverbruik groeide daarnaast, omdat kolencentrales 33% meer biomassa zijn gaan meestoken dan in 2017. In 2030 is het gebruik van kolen voor de opwek van elektriciteit niet meer toegestaan in Nederland. Kolencentrale-eigenaars kiezen er soms voor over te gaan op biomassa om de centrale open te houden.

Ook warmtebedrijven gebruikten meer biomassa voor de productie van warmte. Daar steeg het verbruik met 16%, met name door nieuwe biomassaketels. Het CBS ziet dat bestaande installaties die biomassa verbranden voor de productie van elektriciteit, steeds vaker verschuiven naar de productie van warmte. Warmte wordt met een hoger rendement geproduceerd uit biomassa dan elektriciteit.

Kolencentrales in Nederland

Nederland heeft vijf kolencentrales. In 2030 is het gebruik van kolen voor de opwek van elektriciteit verboden. Dat heeft de huidige regering bepaald. Het betekent dat de drie nieuwste centrales in ons land in 2030 gesloten moeten zijn of over moeten zijn op iets anders dan kolen (bijvoorbeeld biomassa). Voor de twee oudste centrales in ons land geldt een eerdere datum, namelijk 2024 en 2019.

  • Hemwegcentrale, eigenaar Nuon: uitfasering kolen eind 2019
  • Amercentrale, eigenaar RWE: uitfasering kolen 2024
  • Eemshavencentrale, eigenaar RWE: uitfasering 2030
  • Centrale Rotterdam, eigenaar Riverstone: uitfasering kolen 2030
  • Maasvlakte Power Plant 3, eigenaar Uniper: uitfasering kolen 2030

Bronnen