MVO: Een strategisch vraagstuk

Weet u dat Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positief effect heeft op uw organisatie? Het betekent dat u de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van uw werknemers en de zorg voor de samenleving integreert in uw bedrijfsactiviteiten. MVO biedt marktkansen, versterkt uw concurrentiepositie en zendt een positieve boodschap uit naar uw stakeholders.

 

Uitgangspunten

  1. MVO is een integrale visie op ondernemen, waarbij de organisatie waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. De zogenaamde 3P’s: People, Planet, Profit.
  2. MVO speelt bij alle processen, zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM en marketingcommunicatie, een rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is maatwerk.
  3. MVO is een proces. De uitdaging is invulling te geven aan dit proces op manieren die passen bij de organisatie, inspelen op de verwachtingen van stakeholders en de samenleving èn die niettemin waarde genereren voor de organisatie. 

 

MVO is een strategisch vraagstuk

Nieuwe kansen zien en innoveren, dat is waar een ondernemer in uitblinkt. Natuurlijk moet een organisatie investeren, dat hoort juist bij ondernemen. Dus laat alle duurzame onderwerpen die bij u en uw organisatie horen eens de revue passeren. Zie het niet als een opgave, iets wat afgevinkt moet worden, maar juist als een praktisch handvat voor nieuwe inspiratie.

De kracht van Groenbalans MVO-advies is het strategisch mee kunnen denken, het aansluiten van MVO bij de organisatiecultuur, het managen van de nodige veranderingen binnen een organisatie om duurzaamheid te verankeren.

 

Wij denken graag met uw mee 

  • Hoe bepaalt u het ambitieniveau van uw organisatie?
  • Hoe ziet een praktisch plan van aanpak eruit?
  • Hoe betrekt u uw medewerkers?
  • Hoe gaat u de dialoog aan met uw stakeholders?

Wij helpen u in het beantwoorden van deze vragen. Dat kan zijn vanaf de start met het opzetten van een MVO-beleid tot het verder invulling geven aan reeds gedefinieerd beleid met doelstellingen. Maar ook middels een workshop die wij organiseren. Na deze workshop heeft u inzicht in uw ambitie, vraagstukken en aanpak.

 

Meer informatie?

Indien u vragen heeft of gericht advies wilt ontvangen? Bel 030 7533 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.