Nieuws

Overstappen op groene stroom zonder energieleverancier!

dinsdag 20 maart 2018

Groenbalans duurzame energieSteeds meer organisaties treffen actief maatregelen om hun CO2-footprint te verlagen. Dit kan door over te stappen naar groene stroom. De realisatie van groene stroom is mogelijk zonder de energieleverancier. En is goedkoper en flexibeler. Hoe werkt dit?

Lees meer >

Zon op dak bij melkveehouders

dinsdag 20 maart 2018

Heeft u ook al ooit gedacht aan het investeren in zonnepanelen? U bent zeker niet de enige! Melkveehouders van FrieslandCampina en Vreugdenhil, klanten van Groenbalans, kiezen er steeds vaker voor het dak van de stal te voorzien van panelen. Redenen voor investering zijn een goed rendement, het verlagen van de energiekosten en het bijdragen aan duurzaamheid.

Lees meer >

Meer stroom uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon

dinsdag 20 maart 2018

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. 

Lees meer >

Van biomassa naar bio-energie

dinsdag 20 maart 2018

Groenbalans biomassa wordt bio-energieBio-energie – energie uit afval, zaagsel, stro en andere organische of biomassa stoffen – omvat een breed terrein waaronder stroom, bio- en groen gas, duurzame warmte en transportbrandstof. Bio-energie levert met bijna 30 procent een belangrijke bijdrage aan het totaal van duurzame energie dat Nederland per jaar opwekt. De komende jaren wordt dit alleen maar groter.

Lees meer >

Rol oud-politici bij nieuw klimaatakkoord

dinsdag 27 februari 2018

Groenbalans klimaatakkoord WiebesVergroten politiek draagvlak voor het nieuwe klimaatakkoord door bijdrage verscheidende oud-politici. Diederik Samson en Ed Nijpels krijgen een hoofdrol in de klimaat- en energiebesprekingen die tot doel hebben de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te laten dalen in 2030. 

Lees meer >

Klimaatneutrale verpakking voor Campina Biologisch

donderdag 15 februari 2018

Groenbalans FrieslandCampinaEen succesvolle samenwerking tussen Groenbalans en FrieslandCampina. Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de hele wereld van zuivelproducten. FrieslandCampina komt binnenkort met een nieuwe lijn dagverse biologische zuivel onder de naam Campina Biologisch. Campina Biologisch zit in een klimaatneutrale verpakking.

Lees meer >

Duurzaam zakenreizen, maak het standaard!

donderdag 15 februari 2018

We vliegen steeds vaker en vooral steeds goedkoper. Volgens de internationale luchtvaartassociatie IATA nemen er nu zo’n 3,7 miljard mensen het vliegtuig maar over 15 jaar is dit aantal verdubbeld. Door deze sterke groei neemt het aandeel van vliegtuigen in de wereldwijde CO2-uitstoot toe van 2 procent naar 20 procent in 2050. Per passagier per kilometer is de luchtvaart de meest vervuilende vorm van transport.

Lees meer >

De impact van de jaarlijkse CO₂-footprint

donderdag 15 februari 2018

Groenbalans zakelijke impact co2 footprintSteeds meer organisaties stellen jaarlijks een CO₂-footprint op om de klimaatimpact te meten en te monitoren. Hierbij gaat het om de impact op onze aarde van uw organisatie – van het kantoor, de mobiliteit, uw personeel, de keten en uw diensten en producten. Een CO₂-footprint maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid of een keurmerk zoals de CO2-prestatieladder. Hoe is een CO2-footprint opgebouwd en wat moet je allemaal wel en niet meenemen? 

Lees meer >

Een klimaatneutraal event voor Green Key

dinsdag 13 februari 2018

Green Key klimaatneutraal door GroenbalansHet jaarlijkse Green Key-evenement waarbij de Green Key-certificaten worden uitgereikt, vond op 8 februari jl. plaats in het gastvrije Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Groenbalans was er bij en heeft  dit evenement, met meer dan 200 bezoekers, klimaatneutraal gemaakt.

Green Key

Duurzame gastvrijheid staat voorop bij het Green Key certificaat; accommodaties dragen op deze manier bij aan hun duurzame imago naar de markt. Door voor het Green Key logo te kiezen, wordt het steeds eenvoudiger, ook voor de zakelijke markt, te kiezen voor een duurzame vergader, training- of congresaccommodatie.

Lees meer >

Voorjaarsronde SDE+ voor zon op het dak

donderdag 18 januari 2018

ZGroenbalans Voorjaarsronde SDE+ zononne-energie biedt uw organisatie direct het voordeel van energiebesparing. Met zonnepanelen wekt u op het dak van uw bedrijfspand uw eigen groene stroom op, onafhankelijk van energiebedrijven.

Tijdens de voorjaarsronde zetten wij in op een ontzorgingspropositie waarbij u alles uit handen wordt genomen. Van planvorming tot aanvraag subsidie met haalbaarheidsstudie, van inkoop tot installatie en van eventuele stroomafname tot beheer, dat regelen wij voor u. De ervaringen uit de huidige inkoopfase ZonPV en het nauwe contact met de voorkeursleveranciers integreren wij tevens in de business case.

Lees meer >