Nieuws

Doelstelling wind op land wordt lastig bereikbaar

donderdag 22 juni 2017

Nederland heeft een doelstelling naar 2020 voor windenergie op land maar gaat dat waarschijnlijk niet halen. Dat staat in de gisteren gepubliceerde Monitor Wind op Land 2016, geschreven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Waar staan we precies en wat is wel haalbaar?

Lees meer >

MVO en het woud van keurmerken en certificaten

donderdag 08 juni 2017

Meer en meer is de wens dat organisaties transparant zijn over hun MVO-prestaties. Klanten en andere stakeholders verwachten dat een organisatie milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord zaken doet.  De MVO-criteria worden steeds belangrijker. Keurmerken en certificaten worden gevraagd om de kwaliteit van het MVO-beleid aan te tonen. Maar het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende keurmerken en certificaten zich tot elkaar verhouden en waar je op moet letten.

Lees meer >

Aandeel duurzame energie in 2016 onveranderd

woensdag 07 juni 2017

In 2016 is het gebruik van duurzame energie uit zon, wind en biomassa op het totale energieverbruik in Nederland vrijwel onveranderd gebleven en blijft steken op 5,9% volgens het CBS. Het aandeel wind en zon is wel een stuk toegenomen. Een overzicht van de belangrijkste duurzame bronnen die ervoor moeten zorgen dat de BV Nederland duurzaamheidsdoelstellingen gaat halen. 

Lees meer >

Verplichte energie-audit (EED): 17% van de bedrijven voldoet hieraan

vrijdag 02 juni 2017

Medio mei heeft minister Kamp de eerste cijfers bekend gemaakt over de verplichte energie-audits (EED), waarin bedrijven hun energieverbruik- en besparingsmogelijkheden in kaart moeten brengen. Deze cijfers wijzen uit dat een klein deel van de bedrijven voldoet aan regelgeving. Tot nu toe is er vrijwel geen sprake van handhaving. Maar dat zou nu wel eens kunnen veranderen.

Lees meer >

Duurzaamheid heeft tegenwoordig een gemeenschappelijke taal

donderdag 01 juni 2017

Welke taal is dat vraagt u zich misschien af? Het zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. In augustus 2015 hebben 193 landen de 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen onderschreven. Nu zijn we bijna 2 jaar verder en zien we bij Groenbalans dat Lees meer >

Sinterklaas in april? Groenbalans gaf cadeaus weg

woensdag 17 mei 2017

We voelden ons net Sinterklaas, maar dan in april. Omdat Groenbalans tien jaar bestaat dit jaar, hebben we in april tien strategiegesprekken weggegeven. We hebben gesproken met bevlogen mensen die allemaal intrinsiek gemotiveerd aan de slag zijn met MVO. Lees meer >

Impact van CO2-compensatie (2)

maandag 08 mei 2017

In ons vorige artikel over de impact van CO2-compensatie kwam naar voren dat het hier in Nederland compenseren van onvermijdbare CO2-uitstoot significante positieve gevolgen heeft voor een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland. Niet alleen voor de omgeving maar ook voor de betrokken mensen. Een investering van een CO2 recht van $ 5 levert een additioneel voordeel op van $ 75. Maar wat gebeurt er precies met uw geld en wat betekent dit op lokaal niveau?

Lees meer >

Zonne-energie: Bereikbaar voor iedereen!

vrijdag 05 mei 2017

20170505 solar-panel-2

Op de daken bij particulieren zijn zonnepanelen al heel gewoon. Maar ook overheden en bedrijven kiezen steeds vaker voor zonne-energie. Alleen het is voor bedrijven vaak nog niet voldoende rendabel. Toch zien wij dat veel bedrijven voor het gebruik van zonne-energie kiezen. Waarom?

 

 

Lees meer >

90 Hoogleraren tegen politiek: ‘Maak Nederland koploper in de nieuwe groene economie’

maandag 24 april 2017

Negentig hoogleraren roepen vandaag de Tweede Kamer op Nederland een radicale ommezwaai te laten maken naar een groene economie en Nederland van hekkensluiter koploper te maken. De brief is verstuurd aan informateur Schippers en gepubliceerd in Trouw.

Uit de brief
‘(…) [Wij doen] een dringend beroep op het nieuwe kabinet om fors te investeren in de nieuwe economie. Zo’n 200 miljard is de komende decennia nodig om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen (zowel digitaal als fysiek voor energie, water, mobiliteit). Het gaat hierbij niet alleen om ‘hardware’, maar ook en vooral om ‘software’: investeringen in mensen, met name in kennis, arbeid, scholing en nieuwe manieren van organiseren. Dat levert heel veel maatschappelijke winst op: economisch (honderdduizenden banen en innovatie), ecologisch (realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen), en sociaal (sociale innovatie, meer wendbare en beter voorbereide mensen). Investeert Nederland niet op grote schaal, dan mist het de boot ten opzichte van andere landen en dreigt er bovendien een tweedeling in de samenleving, in die zin dat een grote groep mensen afhaakt, voor wie onvoldoende zinvol werk is. (…)’

Lees meer >

Nog duurzamer ondernemen met de MVO-trends!

donderdag 13 april 2017

Steeds meer bedrijven weten wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is. Door alle branches en sectoren heen ligt een groeiende  focus op CO2-neutraal of circulair ondernemen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat bedrijven die goed scoren op het gebied van duurzaamheid zelf ook toekomstbestendiger zijn. Duurzame koplopers zijn succesvoller dan een gemiddeld bedrijf. Het MVO-trendrapport  2017, uitgebracht door MVO-Nederland, gaat over de kantelpunten binnen MVO. Lees meer >