Nieuws

Informatieplicht energiebesparing

maandag 16 juli 2018

Denkt u aan de informatieplicht energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer? Vanaf 1 januari 2019 worden ruim 100.000 bedrijven gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Blijf de handhaving voor en start direct met besparen. De overheid wil de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-neutrale energiehuishouding een flinke impuls en het levert u een duurzame winst op.

Lees meer >

Efficiënte kooktoestellen maken het verschil

woensdag 11 juli 2018

Jaarlijks sterven er wereldwijd 2,8 miljoen mensen vroegtijdig door inademing van verbrandingsgassen en fijnstofdeeltjes, die vrijkomen bij het koken en verwarmen van de woning in ontwikkelingslanden.

Een recente studie wijst uit dat door het gebruik van efficiënte kooktoestellen dit aantoonbaar minder wordt. Door hier uw CO2-uitstoot te compenseren, wordt het mogelijk gemaakt daar deze kooktoestellen te produceren.

Lees meer >

Klimaatakkoord op hoofdlijnen

dinsdag 10 juli 2018

Groenbalans klimaatakkoord op hoofdlijnenBasis voor snelle groei duurzame energie tegen lagere kosten. In 2030 bijvoorbeeld 75% duurzame stroom en 2 miljoen huizen met duurzame warmte.

Deze dinsdagmiddag hebben de vijf zogeheten klimaattafels hun voorstellen gepresenteerd die de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent moeten verminderen, zoals het klimaatakkoord eist. Duurzame stroom wordt de norm: minimaal driekwart van de elektriciteit in Nederland is duurzaam in 2030. We hebben dan tenminste zeven keer zoveel zon- en windenergie als nu, tegen 40 procent lagere kosten.

Lees meer >

Impact Landal Waterparc Veluwemeer 34 ton CO2

dinsdag 10 juli 2018

Groenbalans CO2-footprint certificaat 2018 Landal Waterparc Veluwemeer34 Ton CO2, een mooi resultaat voor een park met ca. 240 accommodaties en meer dan 40.000 gasten per jaar. Weet wel dat twee hele belangrijke elementen deze footprint over 2017 zo laag houden; groene stroom en groen gas. Groene stroom en groen gas veroorzaken geen uitstoot.

Wat er dan overblijft is het waterverbruik, mobiliteit en afval. ‘Hier zijn de komende jaren nog verdere besparingen mogelijk én wenselijk’ aldus Maxime Wijngaard, lid van het Greenteam van Landal Waterparc Veluwemeer.

Lees meer >

‘De meest ambitieuze klimaatwet ter wereld’

donderdag 28 juni 2018

Groenbalans klimaatwet en klimaatakkoordAfgelopen woensdag presenteerden de politici van zeven partijen  de langverwachte Klimaatwet. In de wet is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% is teruggebracht ten opzichte van 1990.

Lees meer >

LCA of levencyclusanalyse, hoe, wat en waarom

woensdag 20 juni 2018

Steeds meer bedrijven die een duurzame bedrijfsvoering nastreven gebruiken een Levens Cyclus Analyse of Life Cycle Assessment (LCA) om de cijfers en berekeningen achter duurzaamheid te bepalen. Een LCA is een krachtige manier om de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van hun producten, hun keten of organisatie te bepalen. De informatie uit een LCA kan worden gebruikt om een duurzaamheids-strategie te bepalen en voor communicatie richting klanten of leveranciers.

Lees meer >

Aandeel hernieuwbare energie stijgt met 10%

dinsdag 19 juni 2018

Het energie verbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 met 10% gestegen. Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik groeide daardoor naar 6,6%.

Met ruim 61% is biomassa verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie in Nederland, gevolgd door windenergie (25%) en zonne-energie (7%). Wind en zon waren vorig jaar samen goed voor 2% van het totale energieverbruik in Nederland, een fractie hoger dan een jaar eerder.

Lees meer >

Impact verkleinen: Een CO2-neutraal klantprogramma of product

dinsdag 19 juni 2018

Groenbalans CO2-neutraal product of dienstOrganisaties kiezen steeds vaker voor het aanbieden van een CO2-neutraal klantprogramma of product om hun impact op het milieu te verkleinen. Of het nu om transport, advocatuur, reiswereld of bouw gaat, in vrijwel alle sectoren is de aandacht voor duurzaam inkopen of verkopen toegenomen. De afnemer of de klant wil graag weten hoe het zit met deze impact. Maar waarom is dit interessant voor zowel leveranciers, afnemers en consumenten?

Lees meer >

Klimaatneutraal Innovation Award ZHZ bij Van der Valk ARA

maandag 18 juni 2018

Groenbalans klimaatneutraal evenementEen volledig klimaatneutraal georganiseerd evenement met als gastheer het Van der Valk Hotel ARA. Groenbalans stelde de CO2-footprint op waarbij ook het vervoer van bijvoorbeeld de leveranciers is meegenomen. Opgeteld is 8,5 ton CO2 gecompenseerd met CO2-rechten uit een Cookstoves project in Ghana met het label Gold Standard.

Lees meer >

Nog meer duurzame energie: 14.000 zonnepanelen bij agrariërs

maandag 18 juni 2018

Groenbalans zonnepanelen op schuurdakWindunie en Zonnegilde werken samen aan de realisatie van circa 14.000 zonnepanelen op de daken van 14 verschillende agrarische ondernemingen. Groenbalans is nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de zon-propositie en zet zich in om zoveel mogelijk belangstellenden over de streep te trekken. Ook daken van kantoorgebouwen of productiehallen, dus niet alleen boerenschuren, lenen zich  vaak voor zonnepanelen.

Lees meer >