Nieuws

Aandeel hernieuwbare energie in 2018 gestegen

donderdag 17 januari 2019

De lichte toename van 6,6% in 2017 naar 7,3% in 2018 is te danken aan een gestegen productie van zonnestroom en het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Lees meer >

Klimaatakkoord 2019

donderdag 17 januari 2019

Ook Nederland moet flink aan de bak, want ons land loopt achter in vergelijking met andere Europese landen. Ook moet Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Bedoeling is duizenden nieuwe woningen gasvrij op te leveren, oude huizen te isoleren en met duurzame energie te verwarmen. De industrie moet uitstoot tot nul verminderen door onder meer hergebruik van grondstoffen, gebruik warmtepompen en elektrificatie. Meer elektrische auto’s en terugdringen van uitstoot van methaangas in de landbouw staan ook in het akkoord. Lees meer >

Chiesi 100% CO2-neutraal

maandag 14 januari 2019

Een farmaceut die veel geneesmiddelen maakt voor mensen met een luchtwegaandoening zorgt voor schonere lucht. Op jaarbasis is de footprint 600 ton CO2. Deze uitstoot wordt gecompenseerd met een investering in aanplant van mangroves in Myanmar en cookstoves in Ghana. Lees meer >

Een nieuwe kans voor Myanmar’s mangrovebossen

maandag 14 januari 2019

Een nieuw CO2-project in de portfolio van Groenbalans

Mangrovebossen bestaan uit bomen en struiken die groeien langs tropische en subtropische kusten. Ze komen veel voor bij rivierdelta’s, waar zoet en zout water met elkaar mengen door getijdenwerking. De biodiversiteit is er hoog; vissen gebruiken de wortels als kraamkamers voor hun nageslacht. Ook vormen mangrovebossen een natuurlijke kustbescherming: ze voorkomen dat de kust erodeert. Maar op veel plekken worden mangrovebossen gekapt of dreigen ze te verdrinken door een hogere zeespiegel. De afgelopen vijftig jaar is 30 tot 50 procent verdwenen. Lees meer >

Fijne dagen en een duurzaam 2019

donderdag 20 december 2018

Beleid, roadmaps, warmtevisies, green deals, energie-en klimaatakkoorden en samenwerkingsintenties: aan het maken van plannen ligt het niet. Maar het lijkt erop dat sinds het afgesloten klimaatakkoord van Parijs eind 2015 echt iets beweging is gezet. Een bevestiging is de  klimaattop in Polen.

Daar zijn afspraken gemaakt over de gebruiksaanwijzing – het Rulebook – voor het Klimaatakkoord van Parijs, dat officieel in 2020 in werking treedt. Die gebruiksaanwijzing is nu grotendeels klaar, zonder dat werd gemorreld aan eerdere afspraken.

Lees meer >

Komst grijze stroomcertificaten uitgesteld tot 2020

donderdag 06 december 2018

Het duurt nog tot zeker 2020 voordat energieleveranciers volledige openheid moeten geven over de herkomst van de door hen geleverde elektriciteit. Invoering van full disclosure, waarbij ook grijze stroom gecertificeerd wordt, loopt vertraging op.

Lees meer >

Grijze stroomcertificaten komen eraan

woensdag 28 november 2018

In een vorig artikel in mei 2018 schreven wij dat er volledige transparantie in de stroommarkt over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse Energiesector op komst was: Full Disclosure. Wat betekent dit en wanneer gaat dit worden ingevoerd?

Lees meer >

Groenbalans preferred supplier Green Key

dinsdag 27 november 2018

Green Key GroenbalansGreen Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt als hotels, kampeerterreinen sauna’s.

Organisaties met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit.

Lees meer >

De groene missie van The Green

dinsdag 27 november 2018

Groenbalans CO2-compensatie The Green Meeting CenterElke bijeenkomst in The Green Meeting Center is klimaatneutraal. De CO₂-uitstoot die wordt veroorzaakt door alle gasten en medewerkers wordt jaarlijks berekend en vervolgens gecompenseerd. Dit komt boven op het energielabel A en andere duurzame initiatieven zoals gebruik van gerecycled papier, een ‘papierloze vergaderzaal’ , biologische producten en een zero-waste-policy.

Lees meer >

Klimaatneutraal product of dienst heeft de toekomst

dinsdag 27 november 2018

Een klimaatneutraal product of dienst heeft impact. Het wordt namelijk energiezuinig geproduceerd en zoveel mogelijk met duurzame energie. Alle alsnog vrijgekomen CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen in duurzame energieproject in een ontwikkelingsland. Een goede keuze voor de consument die wil bijdragen aan een duurzame wereld.

Lees meer >