Nieuws

Full disclosure zorgt voor transparantie

woensdag 25 september 2019

Volledige transparantie in de stroommarkt over de herkomst van zowel grijze als groene stroom in de Nederlandse Energiesector per 1 januari 2020. Full disclosure heeft consequenties hebben ons allemaal als bedrijf.

Lees meer >

CO2-compensatie door bosbehoud en -beheer

dinsdag 24 september 2019

Bosbranden, ontbossing en klimaatverandering vormen een vicieuze cirkel; als het aantal branden toeneemt, neemt ook de uitstoot van broeikasgassen toe en de aarde opwarmt. REDD+ zijn bosbehoud projecten geinitieerd door de Verenigde Naties met een positieve impact op het klimaat.

Lees meer >

VN-klimaattop: doelstelling in 2050 CO2-neutraal

dinsdag 24 september 2019

“We dreigen de race tegen klimaatverandering te verliezen, maar we kunnen het tij nog keren”, zei secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres tijdens de VN-Klimaattop.

Lees meer >

Klimaatneutraal vergaderen: van 31 ton naar 100 ton CO2-compensatie

dinsdag 24 september 2019

Onemeeting.com verzorgde samen met haar klanten 382 klimaatneutrale bijeenkomsten. Een verdriedubbeling in drie maanden tijd van zowel het aantal als hoeveelheid. Zo komt Onemeeting.com steeds meer tegemoet aan de vraag om duurzaam te vergaderen.

Lees meer >

Wilco drukkerij; meer dan 9 biljoen pagina’s per jaar

donderdag 22 augustus 2019

met papier dat duurzaam is geproduceerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het hart van Wilco; in de omgang met elkaar, met hun klanten en met het milieu. Met het verkleinen van hun CO2 voetafdruk willen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees meer >

Garanties van Oorsprong (GvO): lichtgroen of donkergroen

dinsdag 20 augustus 2019

De vraag naar de GvO voor groene stroom is de afgelopen jaren fors toegenomen zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheid. Daarbij spreekt men vaak over een lichtgroene of een donkergroene GvO. Wat betekenen deze begrippen en is dit onderscheid terecht?

Lees meer >

Uitreiking 500.000e Garantiecertificaat door Erkende Verhuizers

dinsdag 20 augustus 2019

Echtpaar krijgt verhuizing kado! Sinds de introductie van het Garantiecertificaat in 2006 zijn al 500.000 huishoudens zonder problemen verhuisd. Het kado werd aangeboden door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, verzekeringsmakelaar Boelaars & Lambert, Mondial Movers en Groenbalans.

Lees meer >

Belangrijkste punten Klimaatakkoord

donderdag 15 augustus 2019

Het kabinet heeft begin juli de definitieve maatregelen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Zo denkt de regering de doelen te halen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer >

Informatieplicht na 1 juli 2019

dinsdag 13 augustus 2019

Heeft u al uw genomen energiebesparende maatregelen laten weten aan het RVO? Ja, dan hoeft u niet verder te lezen. Echter, bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag herinnerd worden aan deze plicht. En, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de Informatieplicht.

Lees meer >

Welk CO2-compensatieproject kiest u?

dinsdag 25 juni 2019

Soms is CO2-uitstoot niet te voorkomen. Deze uitstoot kunt u compenseren met een gecertificeerd klimaatproject in een ontwikkelingsland. Wilt u weten waaruit u kan kiezen?

Lees meer >