De Groenbalans organisatie

Groenbalans is als organisatie actief sinds 2007 en heeft haar oorsprong in de energiewereld.  Als onderdeel van Windunie Groep hebben we veel kennis en ervaring in huis om bedrijven en overheden te adviseren over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groene energie en CO-compensatie. Hier maakt u kennis met ons en kunt u zien hoe u ons kunt bereiken. 

 

De Groenbalans organisatie

 

Peter Bleeker - directeur Groenbalans

+ 31 6 26 10 47 41

Peter Bleeker – Algemeen directeur en oprichter van Groenbalans. Verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering. Focus op verduurzamen door middel van energieadvies,  CO2-footprint, -reductie en -compensatie. 
Profiel Peter Bleeker

 
Groenbalans Marjolijn Krul - MVO adviseur

+ 31 6 21 31 29 57

Marjolijn Krul – MVO-adviseur verantwoordelijk voor de implementatie van MVO en haar doelstellingen binnen bestaande en nieuwe klanten.Marjolijn Krul

 
Groenbalans organisatie Sandra van Geel - Communicatie & Marketing

030 – 75 33 114

Sandra van Geel – Communicatie en marketing medewerker met focus op het uitbreiden van het klantenbestand, daarnaast verantwoordelijk voor de website en social media.Profiel Sandra van Geel

 
Groenbalans Maxim Luttmer - Consultant klimaat en energie

030 – 75 33 114

Maxim Luttmer – Management consultant  klimaat en energie;
oplossingen voor het verduurzamen
van de organisatie van strategie tot monitoring. Profiel Sandra van Geel

Groenbalans en duurzaam 

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering geloven wij in een wereld waar de overstap moet worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen.

Groenbalans CO2-neutraal ondernemenGroenbalans zelf probeert hier ook haar bijdrage aan te leveren door CO2-neutraal te ondernemen. Sinds 2007, het jaar dat Groenbalans is opgericht, besparen wij aan energie, gebruiken wij groene stroom en compenseren wij de onvermijdbare CO2-uitstoot door Gold Standardrechten uit diverse energieprojecten in ontwikkelings-landen. Projecten die echt impact hebben op het voorkomen van CO2 en op de lokale bevolking; hun gezondheid, scholing, werkgelegenheid, leefomgeving e.d.

Onze groene stroom wordt gerealiseerd door Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind. Op ons kantoor zijn bewegingsmelders voor het licht geinstalleerd, wordt zo weinig mogelijk of dubbelzijdig geprint en zoveel mogelijk duurzaam ingekocht zoals koffie en papier. Medewerkers worden gestimuleerd te reizen met het openbaar vervoer of deel te nemen aan het fietsplan. 

 

Windunie

Groenbalans maakt deel uit van Windunie Groep. Windunie is Nederlands grootste ontwikkelaar en producent van windenergie op land. De organisatie is niet de eigenaar van de windmolens, maar verenigt de eigenaren. Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio.

 

Netwerk 

Duurzaam ondernemen doet u niet alleen. Groenbalans werkt samen met diverse MVO-organisaties. Wij hebben overzicht over het enorme aanbod aan duurzaamheidsinitiatieven, keurmerken en platforms en kunnen u gericht adviseren over wat wel en niet relevant is voor uw situatie.

 

Groenbalans is partner van of werkt samen met:

  • De Groene Zaak, een ondernemingsplatform dat de verduurzaming van de Nederlandse economie wil versnellen.
  • MVO Nederland, wegwijzer voor ondernemend Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als partner ondertekent Groenbalans het Manifest MVO Nederland.
  • Duurzame leverancier helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.
  • De Nederlandse Klimaatcoalitie, inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van klimaatneutraal ondernemerschap. 
  • U15, netwerk van meer dan 300 werkgevers in Midden-Nederland die slim werken en slim reizen. Voor minder kosten, CO2 en files.
  • Band op Spanning, 60% van alle auto’s rijdt met een te lage bandenspanning. Deze Stichting zorgt voor een juiste bandenspanning met daardoor een lager brandstofverbruik, minder CO en minder ongelukken.
  • ClubGreen , een kennisbank op het gebied van duurzaamheid, gebaseerd op co-creatie.
  • HIER klimaatbureau, een non-profit organisatie en de drijvende kracht achter campagnes en initiatieven zoals HIER Klimaatstraatfeest, HIER opgewekt en HIER bespaart. HIER beheert de CO-prestatieladder.