Cook stoves project uit Ghana

Gezond koken in Ghana

In Ghana wordt nog veel gekookt op open vuur of op houtskoolpotten. Het hout of houtskool dat voor koken gebruikt wordt, leidt tot veel ontbossing en heeft verregaande consequenties voor ons klimaat. Tijdens het koken komt ongezonde rook vrij die weer wordt ingeademd. Het zoeken naar hout, het tijdverslindende koken en de gezondheidsproblemen gaan ten koste van andere bezigheden zoals onderwijs voor kinderen en betaalde arbeid voor volwassenen.

Samenwerking met lokale bevolking

De betrokkenheid van de lokale bevolking is groot. Het project steunt ondernemers bij de productie en de verkoop van de kookpotten. Doordat de vraag hoger is dan de productie worden er meer lokale fabriekjes geopend. Hierdoor wordt kennis opgebouwd over vervaardiging, distributie en verkoop van de kookpotten, die aangeboden worden voor een betaalbare prijs.. Gezond en schoon koken is dus voor alle gezinnen bereikbaar.

De verbeterde kookpot gebruikt minder brandstof waardoor er minder tijd besteed wordt aan het sprokkelen van hout. Minder hout betekent minder rookontwikkeling en dus een gezondere leefomgeving voor vooral vrouwen en kinderen.

De kookpotten zijn gemaakt van klei en oud ijzer en door hun unieke ontwerp in staat om warmte langer vast te houden en te controleren. Hierdoor is het eten sneller gaar en is er minder rookontwikkeling binnenshuis. Zo ontstaat meer tijd voor andere activiteiten..

Het project draagt bij aan natuurbescherming, het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking en hun toekomst. De jaarlijkse CO2-reductie is 100.000 ton.

Bosbehoud project uit Peru

Bescherm het regenwoud in Peru!

Een afgelegen gebied in de provincie Tahuamua tegen de grens van Bolivia en Brazilië is de leefomgeving van veel zeldzame planten en bedreigde diersoorten. Ook wonen er nog diverse inheemse stammen, sommige zelfs nog in volledige isolatie. Een nieuwe weg die de havens van Brazilië verbindt met de Grote oceaan maakt dit gebied toegankelijker voor stropers en illegale houtkap.

Bescherming op grote schaal

Zeker 250.000 hectare regenwoud wordt beschermd door dit project. Op land en water wordt gepatrouilleerd om visserij, stropen en illegale ontbossing tegen te gaan.

Onderzoek ter plaatse laat zien dat zoogdieren, zeldzame vogels, bedreigde apen profijt hebben van deze bescherming. Voorbeelden zijn de bruine kapucijnaap, de groenvleugel ara, het reuzengordeldier, de bergtapir en de jaguar. Daarnaast krijgen zeldzame boomsoorten als de ceder en de mahonie meer ruimte en tijd om te groeien. Strenge regelgeving maakt het mogelijk voor de inheemse stammen hun traditionele manier van leven te handhaven.

Positieve effecten voor natuur en bevolking

Door de actieve conservering van dit prachtige gebied is al veel bereikt. Ontbossing is tegen gegaan. De jacht op zeldzame dieren of vogels is verboden waardoor bedreigde dieren de kans krijgen weer in aantal toe te nemen.

Naast de bescherming van het regenwoud ondersteunt het project duurzame initiatieven door en voor de lokale bevolking. Het gaat daarbij om projecten die ook het behoud van het regenwoud ten goede komen zoals duurzame houtkap.

Het project zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Dat voorkomt illegale activiteiten zoals houtkap en stropen. Medewerkers aan het-project krijgen training op het gebied van terreinbeveiliging, hygiëne en gezondheid. En ze krijgen gereedschap en materiaal om veilig hun werk te kunnen doen. Extra aandacht wordt gegeven aan milieu-educatie van kinderen zodat de huidige kennis en kunde ook in de toekomst veilig is gesteld.

De jaarlijkse CO2-reductie is ca 1.100.000 ton.