Cook stoves project uit Ghana

Gezond koken in Ghana

In Ghana wordt nog veel gekookt op open vuur of op houtskoolpotten. Het hout of houtskool dat voor koken gebruikt wordt, leidt tot veel ontbossing en heeft verregaande consequenties voor ons klimaat. Tijdens het koken komt ongezonde rook vrij die weer wordt ingeademd. Het zoeken naar hout, het tijdverslindende koken en de gezondheidsproblemen gaan ten koste van andere bezigheden zoals onderwijs voor kinderen en betaalde arbeid voor volwassenen.

Samenwerking met lokale bevolking

De betrokkenheid van de lokale bevolking is groot. Het project steunt ondernemers bij de productie en de verkoop van de kookpotten. Doordat de vraag hoger is dan de productie worden er meer lokale fabriekjes geopend. Hierdoor wordt kennis opgebouwd over vervaardiging, distributie en verkoop van de kookpotten, die aangeboden worden voor een betaalbare prijs.. Gezond en schoon koken is dus voor alle gezinnen bereikbaar.

De verbeterde kookpot gebruikt minder brandstof waardoor er minder tijd besteed wordt aan het sprokkelen van hout. Minder hout betekent minder rookontwikkeling en dus een gezondere leefomgeving voor vooral vrouwen en kinderen.

De kookpotten zijn gemaakt van klei en oud ijzer en door hun unieke ontwerp in staat om warmte langer vast te houden en te controleren. Hierdoor is het eten sneller gaar en is er minder rookontwikkeling binnenshuis. Zo ontstaat meer tijd voor andere activiteiten..

Het project draagt bij aan natuurbescherming, het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking en hun toekomst. De jaarlijkse CO2-reductie is 100.000 ton.

Groenbalans

0 Comment

Leave Comment