Veelgestelde vragen

Waarom zou ik compenseren?

Als u uw CO2-uitstoot compenseert, draagt u niet meer bij aan de klimaatverandering. Met uw bijdrage aan één van onze projecten beperkt u de CO₂-uitstoot in de wereld. Tevens steunt u gezinnen in ontwikkelingslanden. U investeert dus in een schoner en gezonder klimaat.

Hoe betrouwbaar zijn de projecten van Groenbalans?

Groenbalans levert eerlijke CO₂ rechten. De projecten worden gecertificeerd door de hoogste standaarden (Gold Standard en VCS) en gecontroleerd door internationale onafhankelijke organisaties zoals SGS (Société Générale de Surveillance), TüV Nord , TüV Sud en DNV (Det Norske Veritas);. Dit proces levert zeer betrouwbare CO₂ rechten op.

Hoe kan ik zien waar ik het verschil maak?

Na aankoop ontvangt u een certificaat met een uniek serienummer. Hierop staat aangegeven in welk project, volgens welke standaard en in welk dorp of streek de CO₂-rechten geproduceerd zijn. Op onze projectenpagina vindt u informatie over deze projecten.

Wat is CO₂ -compensatie?

Het compenseren van de veroorzaakte CO₂ uitstoot door het afnemen van CO2-credits van een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland. Met CO₂ compensatie kan CO₂ -neutraliteit bereikt worden. De CO2-uitstoot die hier in Nederland wordt veroorzaakt wordt elders voorkomen.

CO₂-credits of -rechten

CO₂-rechten komen voort uit duurzame projecten in een ontwikkelingsland waar het klimaatprobleem het meest voelbaar is. Zo’n project zorgt dat er geen vervuilende energiebron geplaatst wordt maar een schone. Dat voorkomt CO₂-uitstoot. Daarnaast geven deze projecten aandacht aan sociale ontwikkeling voor de lokale bevolking, in de vorm van scholing, werkgelegenheid, overdracht van (technische) kennis, medische verzorging, bevordering van biodiversiteit en verbetering van het lokale milieu.

Voor elke hoeveelheid CO2 die wordt voorkomen in een duurzaamheidsproject mag er één CO2-credit worden geproduceerd. Het project wordt mede gefinancierd dankzij de opbrengsten van de CO2-credits.

Wat is Gold Standard?

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, ondersteund door onder meer het Wereld Natuur Fonds (WWF). Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale aspecten van een project, zoals werkgelegenheid, scholing en gezondheid.

Wat is VCS?

De Verified Carbon Standard (VCS) is tevens een wereldwijde standaard voor CO₂ -rechten. Net als bij de Gold Standard wordt er gelet op de aantoonbare toegevoegde waarde van de compensatieprojecten. Het verificatieproces van VCS-projecten verloopt sneller dan bij de Gold Standard, waardoor er een grotere beschikbaarheid is in type en locaties van projecten. Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit VCS-rechten.