‘Run of the River’ project in India

maandag 18 maart 2019


In de komende jaren staat investeren in duurzame energie hoog op de agenda van de Indiase overheid. De Indiase bevolking groeit namelijk pijlsnel. In combinatie met de verstedelijking en de economische groei van India, neemt de vraag naar energie de komende jaren enorm toe.

Over het project

In dit project wordt duurzame energie geproduceerd door een waterkrachtcentrale. Het project ligt in een afgelegen regio van Noord India, in de provincie Himachal Pradesh. Er wordt gebruik gemaakt van twee 2,5 megawatt turbines waarbij de waterkrachtcentrale de natuurlijke stroming van de rivier en het hoogteverschil gebruikt om schone energie op te wekken. Deze energie wordt geleverd aan het bestaande elektriciteitsnet waardoor er aanzienlijk minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor de opwekking van elektriciteit. De CO2-reductie is meer dan 11 duizend ton per jaar. De waterkrachtcentrale wekt voor 6.640 personen energie op.

Impact op de lokale bevolking

Het project betekent werkgelegenheid en kennisopbouw van waterkrachtenergie. De lokale bevolking krijgt zo toegang tot duurzame energie in de regio. Het project zorgt voor betere wegen en treinverbindingen, gaat klimaatverandering tegen door CO2-reductie en heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit (minder smog).

Verified Carbon Standard

Een van de kwaliteitsstandaarden is VCS van Verra. Eisen waar VCS-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking met lange termijn impact voor land en bevolking.
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit VCS-CO2-rechten.

Meer informatie