SDG’s voor groei en innovatie

donderdag 20 september 2018

Groenbalans SDG's uw organisatie, de SDGS, CO2-neutraal

Fatsoenlijke banen, goede gezondheid, duurzame productie en betaalbare energie. Het is een greep uit de zeventien Sustainable Development Goals oftewel SDG’s vastgesteld in 2015 door de Verenigde Naties, voor een leefbare wereld in 2030. Het merendeel van de deelnemende bedrijven – 250 bedrijven uit 43 landen en vier continenten – kiest hieruit vijf tot 10 SDG’s als prioriteit. Zij zien SDG’s en duurzaam ondernemen als een strategische keuze.

 

Een bijdrage aan de SDG’s

Door SDG’s op te nemen in het beleid van de organisatie is het mogelijk een boost te geven aan innovatie en groei. Toch blijkt het moeilijk om de doelen te concretiseren en te integreren in het de bedrijfsvoering. Het is namelijk van belang focus aan te brengen in je keuze. Hierbij kun je de organisatie een aantal vragen stellen:

  • Hoe zijn de SDG’s te koppelen aan de materiële thema’s voor je organisatie, rekening houdend met de behoeften van je stakeholders?
  • Wat zijn de prioriteiten van het land of regio waarin je opereert?
  • Wat is relevant voor jouw sector?
  • Wat is relevant voor je strategie, je purpose en je waarden?

Kies voor SDG’s die dichtbij de organisatie staan en dat de organisatie bijdraagt aan de realisatie door haar medewerkers, klanten en de maatschappij. Jouw  organisatie kan echt verschil maken als zij zich niet richt op alle zeventien doelen maar focust op een beperkt aantal relevante en met meetbare targets. Het ook belangrijk om de SDG’s in alle strategische functies te integreren om een impact te creëren.

Succesvolle duurzame businesscases

Er zijn ook voorbeelden van bedrijven die al langer op verschillende manieren met SDG’s bezig zijn. Zo vertelde Onno Dwars, commercieel directeur van Ballast Nedam Development eerder dat de SDG’s ‘relatief simpel toepasbaar’ zijn in de bedrijfsvoering. “We pakken bij elk project de zeventien doelen erbij en stellen onszelf simpelweg de vraag: ‘Welke van deze doelen kunnen we toepassen in dit project?’ Op die manier dienen de SDG’s voor ons als ontwerpleidraad”, zei Dwars.

Een ander voorbeeld is DSM die zijn bedrijfsstrategie op de duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals voeding, gezondheid, klimaat en energie heeft gebaseerd. Dat betekent dat het bedrijf niet alleen bijdraagt aan de oplossing van de geïdentificeerde SDG’s maar het ook als een kans ziet om zich te positioneren voor duurzame groei.

Transparant over impact

Wees transparant en maak je impact daadwerkelijk zichtbaar, zowel de positieve als de negatieve. Steeds meer consumenten vragen naar de herkomst van producten, naar de manier waarop zij geproduceerd zijn of hoe diensten worden geleverd. Transparantie heeft een positieve invloed op vertrouwen en het borgen van de reputatie van organisaties.

Leren door afstemming met peers en in de keten

Voor veel organisaties is rapporteren het startpunt om inzicht te krijgen in het proces of in de keten en daarmee is verantwoorden ook een stimulans om de impact te maximaliseren of de verantwoordelijkheid in de keten te vergroten. Verslaggeving werkt dan als breekijzer om processen en inzicht te verbeteren. Om verdere verbeteringen door te voeren en te leren is het ook belangrijk om het gesprek aan te gaan met peers of met andere partijen in de keten en door het delen van best practices.

Toetsen van informatie door de accountant

Het verkrijgen van assurance op het jaarverslag door de externe accountant is een belangrijke stap om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de informatie in het jaarverslag te verbeteren. Het verkrijgen van assurance bij niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker en het is daarom logisch én van groot belang om de voortgang op de SDG-doelstellingen hierin mee te nemen.

 

 

Input voor dit artikel

Hoe kan het bedrijfsleven echt werk maken van de SDG’s

PwC SDG Booster