Start met energie besparen, de informatieplicht komt er aan

woensdag 17 oktober 2018

Groenbalans informatieplicht organisatiesValt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u al sinds het jaar 1993 de verplichting om energie te besparen. Volgend jaar komt daar de informatieplicht energiebesparing bij. Hierdoor kan het bevoegd gezag makkelijker de achterblijvers handhaven. 

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Onder deze verplichting moeten organisaties alle energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen met meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gasverbruik.

Wat houdt deze informatieplicht in?

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u aan het bevoegd gezag rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Het betreft dan de energiebesparende maatregelen die zijn opgenomen in de erkende maatregelenlijst (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan uw bevoegd gezag. Voor de rapportage stelt RVO.nl begin 2019 eLoket open.

Planning

  • Januari 2019: publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten (EML);
  • Januari 2019: eLoket wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen;
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u via eLoket uw rapportage kunt indienen om te voldoen aan de informatieplicht.

Maak nu een begin!

Wilt u op tijd klaar zijn dan kunt u vandaag al starten: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een andere maatregel op de lijst komt. Voor nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing. Wilt u meer informatie of advies, neem dan contact op met Peter Bleeker.

De voordelen op een rij

  • U verdient de investering in energiebesparende maatregelen van de EML binnen vijf jaar terug;
  • Veel energiebesparende technieken zijn innovatief en bieden daardoor bijvoorbeeld meer gemak.
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen: het vermindert de CO2-uitstoot;
  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutraal ondernemen;
  • U bent voorbereid op de informatieplicht energiebesparing die in 2019 ingaat.

Bedrijven met EED-audit

Heeft uw bedrijf – naast de energiebesparingsplicht – ook een auditverplichting Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u. U kunt uw rapportage gelijk indienen met de deadline van uw audit op 5 december 2019. Ook hier zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML) het uitgangspunt. Heeft u alternatieve en/of aanvullende maatregelen genomen? Dit omschrijft u in de rapportage. Mogelijk mag u informatie uit de audit hiervoor gebruiken.