Stijging prijzen CO2-rechten voor CO2-compensatie

vrijdag 25 oktober 2019

Langzaam kruipt de prijs van een CO2-recht omhoog door meer vraag naar vrijwillige CO2-compensatie. Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Veel van onze klanten maken al gebruik van CO2-compensatie. Wat is er aan de hand?

De kosten per ton CO2 van CO2-rechten uit de vrijwillige markt lieten de afgelopen jaren een redelijk stabiele tendens zien maar nu zien wij een kleine toename in prijs. Dit door dat meer en meer organisaties de CO2-uitstoot vrijwillig compenseren.

De prijs van een vrijwillig CO2-recht ligt nu nog tussen de € 3 en de € 10. De internationale vraag, het internationale aanbod bepalen de prijs, daarnaast is deze afhankelijk van het aantal CO2-rechten waarin geïnvesteerd wordt en het soort project.

De projecten waar deze rechten uit voortkomen moeten voldoen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Steeds vaker verbinden organisaties ook de duurzaamheidsambities aan een aantal van deze SDG’s en vindt een vertaling plaats naar een project dat bij de organisatie past. Een voorbeeld is een bosbehoudproject voor een drukkerij of een waterkrachtproject voor een baggeraar.

Daarnaast is eind 2016 het akkoord CORSIA – Carbon Offsetting and  Reduction Scheme for International Aviation – gesloten. In het kort betekent dit, dat vliegmaatschappijen vanaf 2021 de CO2-uitstoot van de extra groei compenseren met dezelfde vrijwillige CO2-rechten als hierboven beschreven. En de vraag naar deze rechten zal dan zeker gaan toenemen.

De waarde van CO2-rechten

Vrijwillige CO2-Compensatie

Een manier om de uitstoot te verlagen in een poging om CO2-neutraal te zijn, is allereerst energie reduceren en het gebruik van schone, koolstofarme technologiën. Maar het is voor een organisatie vrijwel onmogelijk om op een natuurlijke wijze CO2-neutraal te ondernemen. Dan is CO2-compensatie de juiste keus om iets aan deze onvermijdbare CO2-uitstoot te doen.

Verplichte CO2 compensatie

Naast de vrijwillige markt is er ook de zgn. verplichte markt van CO2-rechten. Dit EU-emissiehandelssysteem (ETS) heeft tot doel de CO2-stoot van de industrie te verminderen door grote energieverbruikers  te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit systeem begint langzaam goed te werken omdat de prijs van een ton CO2 de afgelopen jaren flink is gestegen naar nu ongeveer € 26. Dat is dus een groot verschil met de prijs per ton van CO2-rechten uit de vrijwillige markt.

Een ander groot verschil tussen deze twee markten is dat de CO2-rechten uit de vrijwillige markt altijd zijn gekoppeld aan zichtbare operationele energie/bosbehoud projecten. Aan de CO2-rechten uit de ETS markt zijn geen projecten gekoppeld. Dat is een administratief systeem.

Vandaar dat klanten die gebruik willen maken van CO2-comepnsatie eigenlijk altijd kiezen voor de CO2-rechten uit de vrijwillige markt. Dat is ingegeven door het prijsverschil maar ook zij ook willen communiceren over deze projecten.

Meer informatie