Verified Carbon Standard, richtlijnen voor een duurzame toekomst

donderdag 14 maart 2019

Verra is opgericht in 2005 door een aantal invloedrijke kopstukken op milieugebied en uit diverse internationale bedrijfssectoren, die van mening waren dat de binnen de internationale vrijwillige koolstofmarkt behoefte was aan een meer gestandaardiseerde regelgeving. Zo is de Verified Carbon Standard in het leven geroepen. In de afgelopen jaren heeft Verra richtlijnen ontwikkelt die landen, bedrijven en organisaties en maatschappij helpen bij het behalen van hun duurzame actie- en beleidsdoelen.

Groenbalans Verified Carbon Standard rechten CO2-compensatie

Verra werkt met een internationaal register waar de CO2-rechten aan de hand van de duurzame energieproductie gedeponeerd worden en waarmee de oorsprong van de CO₂-rechten gewaarborgd is.

Verified Carbon Standard (VCS)

Dit toonaangevende programma zorgt er voor dat gekeurde projecten hun CO2-reduction kunnen omzetten in verhandelbare CO2-rechten. Dit programma is sinds de start in 2006 uitgegroeid tot de ’s werelds grootste marktleider in internationale CO2-rechten. Er zijn meer dan 1.400 duurzame energieprojecten geregistreerd, die in totaal meer dan 300 miljoen ton CO2 hebben voorkomen of gereduceerd. Een daarvan is het waterkrachtproject in India.

Verified Carbon Standard en REDD+

VCS REDD+ ondersteunt overheidsinstanties bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame energieprojecten die ontbossing tegengaan en aanplant bevorderen; die leefgebieden beschermen van inheemse diersoorten en kennis stimuleren bij de lokale bevolking; die CO2 uitstoot reduceren.

REDD+ is ontwikkeld door de United Nations om de 17% broeikasgassen tegen te gaan die ontstaan door ontbossing. Immers bossen verschaffen allerlei voordelen: zij leveren grondstoffen voor hernieuwbare en milieuvriendelijke producten, zij spelen een belangrijke rol in de economische welvaart, de biologische diversiteit, de mondiale koolstofcyclus, de waterbalans en erosiebestrijding.

Projecten die Groenbalans in portfolio heeft zijn o.a. Kariba Bosbehoudproject in Zimbabwe en Herstel Mangrovebossen in Myanmar.

Groenbalans VCS-rechten uit Mangrovebos herstel project