VN-klimaattop: doelstelling in 2050 CO2-neutraal

dinsdag 24 september 2019

“We dreigen de race tegen klimaatverandering te verliezen, maar we kunnen het tij nog keren”, zei secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres tijdens de VN-Klimaattop.

Vlak voor het begin van de klimaattop in New York hebben 77 landen zich aangesloten bij de doelstelling om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat maakte de VN bekend. Alle uitstoot van CO2 moet dan in die landen zijn gestopt.

De speciale VN-klimaattop is begonnen met een toespraak van de Zweedse tiener Greta Thunberg. In een vurig, emotioneel pleidooi sprak de 16-jarige klimaatactiviste de ongeveer zestig aanwezige wereldleiders stevig toe.

Thunberg verweet hen onder meer dat ze alleen maar praten over geld en over “sprookjes over eeuwige economische groei”. De 16-jarige klimaatactiviste zei aan het slot dat ze de wereldleiders hiermee niet wil laten wegkomen.

Waarom een VN-Klimaattop

In New York zijn ongeveer zestig staatshoofden en regeringsleiders bijeen om te praten over de haperende uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat de temperatuurstijging in de wereld wordt teruggedrongen naar minder dan 2 graden. Nu neemt die alleen maar toe.

De wereldleiders zijn uitgenodigd door António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij wil van de leiders horen wat zij nu werkelijk voor maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 wereldwijd terug te dringen.

Rutte was een van de zestig regeringsleiders die door de ballotage waren gekomen: op het podium waren maandag alleen landen welkom die een ambitieus verhaal over emissiereductie konden afsteken, een verhaal dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor de andere landen. Zo’n veertig anderen hadden de lat niet gehaald, en weer zestig anderen hadden niet eens wat ingeleverd.

Behalve regeringsleiders stonden ook de topbestuurders van Allianz, Danone en Maersk en het Havenbedrijf Antwerpen op de agenda, evenals de gouverneur van Maine, de secretaris-generaal van de internationale federatie van vakbonden en de burgemeester van Montreal.

VN-klimaattop CO2-neutraal in 2050

Groene economie

“In deze hal zag de wereld duidelijke ambitie en concrete initiatieven. 77 landen, vele in de geïndustrialiseerde wereld, hebben zich verbonden om netto geen uitstoot meer te hebben in 2050”, somde secretaris-generaal Guterres op. “Zeventig landen hebben beloofd hun bijdrage aan de vermindering van uitstoot per 2020 te verhogen. Meer dan honderd leiders uit het bedrijfsleven hebben zich verbonden, hun bedrijven in de richting van de groene economie te sturen. Een groep van de grootste investeringsfondsen van de wereld, met samen meer dan twee biljoen dollar in beheer, wil dat geld uiterlijk in 2050 klimaatneutraal belegd hebben. De internationale club van nationale ontwikkelingsbanken wil tot en met 2025 een biljoen aan investeringsgeld mobiliseren voor schone energie in ontwikkelingslanden.”

Naast de grote bedragen spraken Guterres ook de concrete projecten aan. Hij toonde zich geroerd over kleine landen, bijvoorbeeld eiland-naties in de Stille Oceaan, die niet of nauwelijks hebben bijgedragen aan het klimaatprobleem, maar wel alles op alles zetten om koolstof-neutraal te worden. Hij prees plannen om bomen te planten die bij elkaar opgeteld over de hele wereld een totaal opleveren van 11 miljard stuks.

  • Trouw – artikel – Guterres blij met plannen klimaattop, maar mist nog stop op nieuwe kolencentrales
  • Volkskrant – artikel – Optimisme wereldleiders bij klimaattop stuit op woede van klimaatactivist Greta Thunberg