Voordelen duurzame biomassa-GvO’s

maandag 18 maart 2019

Nederlandse biomassa-GvO’s zijn een goed alternatief voor de dure zon- en wind GvO’s. Biomassa is duurzame energie uit hout, tuinafval, mest en nog veel meer organische materialen. De prijs van een biomassa-GvO ligt rond de €2,50.

Het opbouwen van een biomassamarkt is essentieel om de beschikbaarheid van duurzame biomassa gestaag te verhogen, en levert dan voeding, energie en materialen; milieuvoordelen door efficiëntere landbouw en bodemherstel gaan ermee samen.

Duurzame biomassa-inzet op grote schaal is ook volgens het laatste ‘1,5 graden’ IPCC-rapport vrijwel onmisbaar om onze klimaatdoelstellingen te halen. Dat kan in combinatie met goed bosbeheer, betere landbouwmethoden en bijvoorbeeld herbebossing van marginale en gedegradeerde gronden.

Groenbalans biomassa GvO's een korte uitleg

Is biomassa goed voor het milieu?

Zeker voor het Nederlandse milieu. Het Planbureau voor de Leefomgeving is daar duidelijk over. „Biomassa is een onmisbare grondstof voor een schone economie in Nederland.”
Een cruciaal voordeel aan biomassa is dat de verbranding per saldo klimaatneutraal gebeurt. De bomen die worden verbrand hebben eerst CO2 opgenomen en omgezet in zuurstof en de nieuwe aanplant gaat dat ook weer doen.

Waarom is biomassa belangrijk?

In heel veel straten zien we zonnepanelen op daken liggen. En een weidse blik zonder draaiende windmolens in beeld is in Nederland amper mogelijk. Maar het grootste deel van de duurzame energie, ongeveer tweederde, wordt opgewekt uit biomassa.

Meer informatie