Wilco drukkerij; meer dan 9 biljoen pagina’s per jaar

donderdag 22 augustus 2019

met papier dat duurzaam is geproduceerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het hart van Wilco; in de omgang met elkaar, met hun klanten en met het milieu. Met het verkleinen van hun CO2 voetafdruk willen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Duurzaam papier en nog meer….

Verantwoord omgaan met de belangrijkste grondstof voor het bedrijf; hout, heeft geleid tot het gebruik van gecertificeerd papier met een houtvezel van bomen uit een duurzaam beheerd bos. Daarnaast heeft Wilco geïnvesteerd in een energiesysteem waarbij warmte wordt hergebruikt. Ook maakt Wilco gebruik van groene stroom, die zij in de toekomst deels zelf wil opwekken door de plaatsing van zonnepanelen.

Omdat er sprake is van onvermijdbare CO2-uitstoot bij het produceren heeft Wilco al in 2011 besloten om de volledige CO2 uitstoot welke vrijkomt bij het productieproces binnen het bedrijf en van aanlevering van het papier tot en met het afleveren van het product, te compenseren.  

CO2-compensatie

Drukkerij Wilco CO2-compensatie Groenbalans

CO2 compensatie vindt plaats door het investeren in gecertificeerde VCS (Verified Carbon Standard)-credits uit een duurzaam project in een ontwikkelingsland. Uitgifte van deze credits voor duurzame energieproductie als bijvoorbeeld wind- en waterenergie mag alleen onder strenge internationale regelgeving. Wilco heeft gekozen voor  een kleinschalige waterkrachtcentrale in India. De VCS standaard schrijft voor dat alleen CO2-rechten mogen worden uitgegeven als er sprake is van aantoonbare toegevoegde waarde van het project voor omgeving, bevolking en milieu. Daarbij gaat het dus niet alleen om het voorkomen van CO2 maar ook dat de lokale bevolking profiteert door extra werkgelegenheid, scholing, medische verzorging etc. 

Benieuwd naar wat Wilco nog meer doet op het gebied van MVO, lees hier het jaarverslag 2018.

Wilco in het kort

Opgericht in 1958 specialiseerde Wilco zich eerst in het drukken van wikkels en etiketten. Margarinefabrikant Remia zag hier wel wat in en nam Wilco over. Nadat Remia opging in Nutricia werd Wilco weer zelfstandig en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een volwaardige partner op het gebied van drukken en binden van o.m. tijdschriften, literaire en wetenschappelijke boeken en boekverwante producten voor uitgevers en bedrijven.

In 2004 werd Drukkerij Hentenaar Boek overgenomen en daarmee groeide de productie van literaire en wetenschappelijke boeken. Ook kwam er een eigen binderij zodat tegenwoordig het hele productieproces onder één dak kan plaatsvinden.

In 2009 volgden de overnames van drukkerij Bariet en binderij De Haan. Hiermee verstevigde Wilco haar positie verder in de literaire markt. In maart 2014 werd Ten Brink in Meppel, als echte specialist voor de tijdschriften en postale markt, aan de combinatie toegevoegd.