WindDays 2019 nog groener en klimaatneutraal

donderdag 18 april 2019

Dit jaarlijks terugkerende evenement, dat bestaat uit een conferentie en een beurs, verbindt belanghebbenden binnen de Nederlandse windsector. WindDays geeft daarmee een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van windenergie op land en op zee. NWEA organiseert dit evenement dit jaar voor de eerste keer klimaatneutraal.

Samenwerking WindDays en Groenbalans

De locatie van WindDays, WTC Rotterdam, besteedt al veel aandacht aan duurzaamheid. Zij werken met waterbesparend sanitair, scheiden het afval, bieden elektrische laadpalen aan, stimuleren fiets en openbaar vervoer, geven ruimte op de hoogbouw voor het nestelen van zwaluwen en vleermuizen en hergebruiken materialen bij verbouwingen. WindDays gaat nog een stapje verder.

WindDays het evenement in de windsector dat nu groener en klimaatneutraal is i.s.m. Groenbalans

Met het bevorderen van de opwek van groene energie door wind en zon wordt CO2-uitstoot vermeden. WindDays heeft besloten hier zelf ook aan meewerken door het evenement klimaatneutraal te organiseren. Na berekening van de CO2-footprint resteerde er nog 33 ton CO2. In samenwerking met Groenbalans compenseert NWEA, de organisator, dit met een investering in een Windproject in India. Windenergie is een effectieve en efficiënte manier om fossiele brandstof te vervangen, de economische ontwikkelingen van de regio te stimuleren om zo de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

WindDays en NWEA

De conferentie biedt de bezoekers de kans kennis te delen over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Onder het thema: ‘Zonder vraag, geen aanbod?’ worden actuele onderwerpen besproken in het kader van Werkgelegenheid & opleiding, Finance, Ecologie & omgeving, Klimaatakkoord, Industrie, Wet- en regelgeving, Supply chain, Innovatie en kostenreductie, Smart Grids, RES en PPA.

Samen sterker in Nederland

Branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) werkt met alle belanghebbenden binnen en buiten de sector aan meer windenergie als essentiële pijler onder een volledig duurzame energievoorziening.

Partijen als PAWEX, REScoopNL en Windunie hebben de krachten gebundeld om de onderlinge lobby binnen NWEA en andere gremia op elkaar af te stemmen. PAWEX behartigt de belangen van windturbine exploitanten.   REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten.
Windunie is een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Vanaf 2019 voert Windunie lobby onder de vlag van Energie Samen. Als vertegenwoordiger van lokale windmolenaars en ontwikkelaars heeft Windunie soms andere belangen dan de energiebedrijven.

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Windunie is via PAWEX aangesloten bij Energie Samen. Er zijn zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten is bij Energie Samen.