Skip to content

Boeren-voor-boeren-oplossing zorgt voor 100% groene stroom voor fabriek AgruniekRijnvallei

Een eenvoudige manier voor bedrijven om te starten met reductie, is door hun scope 2-emissies te verminderen. Dit zijn de indirecte emissies van de elektriciteit die wordt ingekocht en gebruikt. Om een net zero toekomst te waarborgen, moet in alle sectoren ingrijpende veranderingen doorgevoerd worden om de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten te verminderen. Door gebruik te maken van groene stroom wordt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd en worden minder broeikasgassen uitgestoten.

Een mooi voorbeeld van zo’n reductie in Scope 2

AgruniekRijnvallei (AR) en energiecoöperatie Windunie zijn een samenwerking aangegaan waarmee AR stroom inkoopt bij een agrarische windmolenaar die lid is van Windunie. Met de overeenkomst verduurzaamt AR het energieverbruik op haar productielocatie voor biologische voeders in Helvoirt.

De samenwerking start begin maart. In eerste instantie gaat het om een proef van één jaar waarin de samenwerking tussen de windmolenaar en de voerfabriek verkend wordt. De windmolenaar, een trotse boer die de kracht van de wind omarmt, fungeert als de energieproducent. De elektriciteit wordt gebruikt om het productieproces van de biologische voerfabriek van AR in Helvoirt aan te drijven. De fabriek draait daarmee volledig op groene stroom.

CO2-footprint voer verkleind

De samenwerking tussen AgruniekRijnvallei en Windunie levert veel voordelen op. De ecologische voetafdruk van de voerproductie wordt zo aanzienlijk kleiner. Daarnaast versterkt het de samenwerking binnen de sector. De groene stroom die wordt opgewekt door de windmolen blijft binnen de gemeenschap en ondersteunt boerenbedrijven.

Niet duurder deze 100% groene stroom

De groene stroom die nu gebruikt gaat worden in de fabriek van AR in Helvoirt is niet duurder dan de grijze stroom die in de andere fabrieken wordt gebruikt. Het gaat echter niet alleen om cijfers en statistieken vertelt Mark Ipema, operationeel directeur AgruniekRijnvallei: “Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Met dit project wordt de CO2-footprint van onze productieprocessen verminderd en daarmee ook de footprint van de producten van onze leden. Samenwerking in de keten is dé sleutel voor een duurzame toekomst.”

Producent en afnemer profiteren van stabielere energieprijs

Windunie, een van Nederlands grootste energiecoöperaties, maakt sinds afgelopen jaar de directe en regionale handel in groene stroom mogelijk. Windunie heeft een landelijk netwerk van wind- en zonneparken. Alle stroom die Windunie vermarkt, is 100% duurzaam opgewekt. Zo verbindt Windunie agrarische ondernemers met een windturbine of zonnedak, aan het agrarisch bedrijfsleven. Afnemers kopen geautomatiseerd stroom in tegen een vaste en eerlijke prijs. Hierdoor profiteert zowel de producent als de afnemer van een stabielere energieprijs vergeleken met bijvoorbeeld in- of verkoop van stroom op de dagmarkt. Ook heeft de afnemer de garantie dat hij de geproduceerde elektriciteit van de gekoppelde installatie koopt op het moment dat er daadwerkelijk productie is.

Voorzitter Jacco de Graaf van Windunie: “Onze leden zijn vrijwel allemaal agrarisch ondernemer. Door nieuwe mogelijkheden op de energiemarkt kunnen we de groene stroom van onze leden zonder tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf laten werken voor het agrobedrijfsleven, zoals AgruniekRijnvallei. Dat vinden we een mooie boeren-voor-boeren-oplossing.”

Meer weten over deze oplossing?

Groenbalans maakt onderdeel uit van Windunie Groep