Skip to content

Klimaatprojecten

Herbebossing in Columbia

Herbebossing in Columbia

Een combinatie van herbebossing en duurzame houtproductie maakt het mogelijk de biodiversiteit en unieke ecosystemen te…
Schoon water voor 150.000 mensen

Schoon water voor 150.000 mensen

Toegang tot schoon water is van levensbelang. Daarvoor zorgt dit klimaatproject.
Cook stoves redden klimaat

Cook stoves redden klimaat

Het klimaatproject investeert in de lokale productie, distributie en verkoop van efficiënte cook stoves om deze…
4 Gebundelde windparken in Taiwan

4 Gebundelde windparken in Taiwan

Het opwekken van windenergie betekent minder afhankelijkheid van fossiele energie.
Brandstofefficiënte kachels en isolatie

Brandstofefficiënte kachels en isolatie

Goede isolatieproducten en efficiente kachels dmv microkredieten voor de armste gezinnen in Mongolie.
Windenergie in India

Windenergie in India

Dit CO2-compensatieproject gaat klimaatverandering tegen door het opwekken van duurzame energie.