Skip to content

Herstellen en beschermen van mangrovebossen

Dit natuurherstel klimaatproject investeert door nieuwe aanplant van mangrovebossen in de bescherming van de bevolking tegen overstromingen en stormen. Door te kiezen voor CO2-compensatie draag je actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Mangrovebossen zijn belangrijke ecosystemen met een grote verscheidenheid aan vissen en planten maar beschermen ook tegen orkanen en gaan bodemerosie tegen. Bovenal nemen deze bossen grote hoeveelheden CO2 op. Op grote schaal worden deze bossen gekapt voor viskwekerijen, rijstvelden en brandhout. Volgens een recente studie verliest Mayanmar zo’n 21 vierkante kilometer aan mangrovebos per jaar. Rond Shwe Taung Yan bleef nog maar een kwart van de oorspronkelijke mangrovebossen over. Nu is een wederopbouwproject gestart in samenwerking met de lokale bevolking. 

Wat betekent dit voor de bevolking?

6 Miljoen mensen hebben direct en indirect profijt van het herstel doordat zij nu beter beschermd zijn tegen overstromingen en stormen. Het Thor Heyerdahl Klimaatpark zorgt voor meer werkgelegenheid, scholing en wegen. Veel aandacht besteedt het project aan gelijke behandeling waardoor vrouwen actief betrokken zijn.

Het mangrovebos in Myanmar beslaat 2.557 vierkante kilometer en is daarmee bijna zo groot als Luxemburg.

In het dorp Shew Tang zorgt vooral de visvangst voor het inkomen van de elfduizend inwoners. Het mangroveproject heeft geleid tot extra inkomensbronnen en nieuwe vaardigheden: tijdens het moessonseizoen, wanneer er weinig kan gevist worden, verdienen de dorpelingen geld door mangrovescheuten te planten in de omringende bossen. De dorpsvrouwen zijn ook gestart met een zeevruchtenkwekerij. Met 55 leden gebruiken ze een voormalige mangrovekweekplek nu om in de mangrove gevonden schelpdieren op te kweken. Door de getijdenwerking groeien de schelpen snel.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 1, 5, 8, 13, en 15.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de bescherming van deze mangrovebossen door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Dit CO2-compensatieproject zorgt voor economische welvaart voor de lokale bevolking en heeft een duidelijke impact op de biodiversiteit van het gebied. Het project is officieel gecertificeerd door Verra REDD+.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl