Skip to content

4.000 families profiteren van biogas

Miljoenen huishoudens op het Indiase platteland zijn nog steeds afhankelijk van hout als primaire energiebron om te koken, omdat schonere brandstoffen voor veel mensen niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn. Het gemiddelde houtverbruik per huishouden is ongeveer vijf kilo per dag en dit vormt een ernstige bedreiging voor de bosgebieden in de regio. Wereldwijd leidt het verlies aan bossen tot meer uitstoot van broeikasgassen en draagt het in belangrijke mate bij aan klimaatverandering.

Het verzamelen van brandhout, traditioneel een taak voor vrouwen of kinderen, is zeer tijdrovend en arbeidsintensief, waardoor er weinig tijd overblijft voor school en andere dagelijkse taken. Bovendien wordt het verzamelen van hout steeds arbeidsintensiever naarmate het bos zich verder van de woongebieden bevindt.

Het project biogas vergisters?

Meer dan 4.000 huishoudens in de staten Kerala en Madhya Pradesh krijgen hun eigen biogasinstallatie om gebruik te maken van de gratis en duurzame energie die in de uitwerpselen van hun dieren zit. Het biogas wordt gebruikt om eten te koken, voor verlichting maar ook om water te koken. Water wordt vaak gekookt om het te zuiveren en zo de verspreiding van ziektes te voorkomen.

Hoe werkt zo’n biogas vergister?

Biogasinstallaties voor huishoudelijk gebruik verminderen de uitstoot van broeikasgassen door het niet-duurzame gebruik van brandstof op basis van hout te verminderen.

Biogas ontstaat door anaerobe vergisting, waarbij micro-organismen biologisch afbreekbare materialen afbreken onder zuurstofloze omstandigheden. Om het biogas te genereren, wordt dierlijk afval gemengd met water en vervolgens naar de installatie gevoerd waar het in ongeveer 8 weken wordt verteerd. Het gas wordt onttrokken via een klep in het dak van de vergistingstank. De vergister wordt ondergronds gebouwd en kan meer dan 20 jaar werken. De installaties worden gebouwd met lokaal beschikbare materialen en arbeid, wat extra werkgelegenheid oplevert.

De impact van het project

Economisch: Het project ondersteunt huishoudens met een gemiddeld maandinkomen tussen 10 en 20 USD per maand. Het gebruik van biogas uit dierlijk afval helpt gezinnen om geld te besparen dat anders kan worden uitgegeven.

Sociaal: Traditioneel zijn veel huishoudens op het Indiase platteland afhankelijk van hout om te koken. Brandhout verzamelen is een zeer tijdrovende taak en een zware last die vaak door vrouwen of kinderen wordt uitgevoerd. Het verminderen van deze werklast verbetert de toegang van kinderen tot onderwijs, evenals de voorwaarden voor ouderlijke zorg en ondersteuning.

Gezondheid: Het project verbetert de leefomstandigheden door de gevaarlijke houtrook van traditionele kachels te verminderen. Het is bekend dat rook ooginfecties en aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaakt, zoals astma, longontsteking, bronchitis en emfyseem. Deze ziektes komen vooral voor bij vrouwen en kinderen, die het meest worden blootgesteld aan de rook. Biogas is een schone en veilige energiebron die verdere verspreiding van deze ziektes helpt voorkomen.

Milieu: Het project vermindert de afhankelijkheid van hout als brandstofbron. Het vertragen van de ontbossing levert directe voordelen op zoals minder bodemerosie, behoud van natuurlijke habitats, bescherming van de biodiversiteit en beperking van de klimaatverandering.

Werkgelegenheid: Het project creëert werkgelegenheid en inkomen door de bouw en het onderhoud van de installaties. Lokale mensen worden opgeleid en tewerkgesteld als bijvoorbeeld metselaars.

Feiten

  • Totale emissiereducties: 20.000 ton CO2 per jaar.
  • India is ’s werelds grootste verbruiker van brandhout en biomassa voor energie.
  • Aantal huishoudens dat profiteert van het project: 4.265
  • Aantal betrokken mensen: ongeveer 20.000
  • Totale capaciteit van de biovergisters: >11,300 m3
  • Totale hoeveelheid koemest gebruikt: 283 ton per dag
  • Jaarlijkse besparing van brandhout/biomassa: 15.000 ton
  • Aantal gecreëerde banen: meer dan 150

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Waarom compenseren?

Groenbalans heeft al meer dan 10 jaar ervaring met CO2-compensatie op een kwalitatieve en transparante manier. Samen met onze klanten zoeken wij een passend klimaatproject: van huishoud zoals cookstoves, tot hernieuwbare energie tot ‘nature based’ projecten, zoals biodiversiteit en bosaanplant. We hebben projecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Maar ook een Nederlands project behoort tot een mogelijkheid.

Onze projecten bieden meer dan alleen CO2-reductie, het gaat ook om het verbeteren van levens en het stimuleren van lokale ontwikkeling, naast de bescherming van het mileu.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl