Skip to content

Bosbehoud en biodiversiteit in Zimbabwe

Bosbehoud en biodiversiteit in Zimbabwe

Dit project gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Door te kiezen voor klimaatneutraal draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Het bosbehoud project National Park Kariba gaat voor steeds meer bomen en planten en betere leefomstandigheden voor mens en dier.

Zimbabwe is verscheurd door oorlog, burgeronlusten, economische achterstand en een groeiende bevolking. De verarmde bevolking zoekt naar andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en sprokkelen van hout.

Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Bewoners aan het woord

Mrs Tenda is a widow and a member of the verGroenbalans National Park Kariba bosbehoud en biodiversiteit CO2-compensatieproject citaat mrs-tenda y productive Nyambudzi Nutritional Garden, which was established by the Kariba Project.

She has to provide for the needs of her five family members on her own. Before the project, she was watering her section of the garden by hand, which would take her up to 3 hours a day during the hot dry months.

This she found was time-consuming and not very productive, so from the sales at the garden she managed to save enough money to purchase a petrol water pump, which she now uses to water her garden beds. This has made her operation more efficient and enables her to spend more time at home looking after her family. Through the growing of vegetables she is now able to provide sufficient food for her family and is able to educate the children.

 

Groenbalans National Park Kariba bosbehoud en biodiversiteit CO2-compensatieproject citaat george-manyanga

My name is George Manyanga. I live in ward 7 under chief Chundu, in Nyamkate. I started practising conservation farming methods in 2014 with the support of Kariba – that was the first year I was able to harvest enough for the whole year.

Now, my farming land size is reduced but the yield has increased. After attending workshops at ward level, I can now understand the word ‘farming’. Farming is not all about working hard on big land, but working on a small plot whilst practising the right method following the climate changes with commitment.

Wat betekent dit voor de bevolking

Sinds de start van het project is al veel bereikt voor de lokale gemeenschap. Er zijn ruim 80 banen gecreëerd voor de lokale bevolking.

  • De werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen en het onderhoud van waterputten tot aan
    werken aan brandveiligheid en het monitoren en beveiligen van het gebied via scouts.
  • Ook worden families gesteund in het starten van kleine familiebedrijfjes om zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
  • Denk aan het aanleggen van moestuinen, duurzame landbouw, het stimuleren van het gebruik van duurzame kooktoestellen, bosbrandpreventie, bosbeheer en het verbeteren van natuurbehoud.
  • Onderwijs en het stimuleren van duurzame landbouw en irrigatie helpen bij een forse toename van de oogst. De gemeenschapsmoestuinen voorzien 1200 mensen van eten. Voor de armste gezinnen is er schoolgeld beschikbaar.
  • De infrastructuur in het gebied is verbeterd doordat 1.200 km aan boswegen en bruggen is hersteld.
  • Lokale zorgklinieken krijgen medicijnen en onderhoud.
  • En er wordt gewerkt aan het herstel en aanleggen waterputten.

Kariba impact report 2020

Wat gebeurt er met het geld dat je investeert in CO2-rechten? Het Kariba-project is het ultieme multi-hyphenate project dat “actie” in klimaatactie stopt. Het is emissiereductie- bosbescherming-olifantenbehoud-gemeenschap tussen bewoners- regeneratief landbouwproject in een en belichaamt de holistische, onderling verweven aanpak die we nodig hebben om klimaatverandering aan te pakken.

Verra Climate, Community & Biodiversity Standards

The Climate, Community & Biodiversity (CCB) identificeert landinrichtingsprojecten die gelijkertijd klimaatverandering aanpakken, ten bate zijn van plaatselijke gemeenschappen en kleine boeren en voor het behoud van biodiversiteit zijn.

REDD+

REDD+ is een internationaal programma dat moet leiden tot het verminderen van CO2-uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging van het tropisch regenwoud door duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het woud. 

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 1, 5, 6, 8, 13 en 15

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl