Skip to content

Bosbehoud en biodiversiteit in Zimbabwe

Bosbehoud en biodiversiteit in Zimbabwe

Dit CO2-compensatieproject gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Het bosbehoud project National Park Kariba gaat voor steeds meer bomen en planten en betere leefomstandigheden voor mens en dier.

Zimbabwe is verscheurd door oorlog, burgeronlusten, economische achterstand en een groeiende bevolking. De verarmde bevolking zoekt naar andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en sprokkelen van hout.

Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos enleert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Wat betekent dit voor de bevolking

Sinds de start van het project is al veel bereikt voor de lokale gemeenschap. Er zijn ruim 80 banen gecreëerd voor de lokale bevolking. De
werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen en het onderhoud van waterputten tot aan
werken aan brandveiligheid en het monitoren en beveiligen van het gebied via scouts. Ook worden families gesteund in het starten van
kleine familiebedrijfjes om zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Onderwijs en het stimuleren van duurzame landbouw en irrigatie helpen bij een forse toename van de oogst. De gemeenschapsmoestuinen voorzien 1200 mensen van eten. Voor de armste gezinnen is er schoolgeld beschikbaar. Schoolgebouwen zijn voorzien van het nodige onderhoud.

De infrastructuur in het gebied is verbeterd doordat 1200 km aan boswegen en bruggen is hersteld. Lokale zorgklinieken krijgen medicijnen en onderhoud. En er wordt gewerkt aan het herstel en aanleggen waterputten.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 1, 5, 6, 8, 13 en 15.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl