Skip to content

Herbebossing in Colombia

Het Vichada Climate Reforestation project, gelegen nabij de Colombia-Venezuela grens, bevindt zich in een gebied dat voorheen een uitgedroogde savanne was en waar geen investeringen werden gedaan vanwege de moeilijk bereikbare locatie.

Als een van de grootste natuurlijke schatten van het land, is dit gebied, genoemd de Bita Watershed, aangewezen als een wetland van internationaal belang onder de Ramsar-conventie die helpt bij het behoud van een van de meest biodiverse ecosystemen in het land.

Achtergrond

In het geval van Vichada was veel van het voorheen beboste land al lang geleden verbrand en omgezet in veeweiden. Dit leidde tot een onnatuurlijke transformatie in een savanne en een degradatie van de lokale bodems. Met de tijd gaven veeboeren de veeteelt op, verhuisden en begonnen hun land te verkopen. Op het grootste deel van het gebied, voornamelijk dicht bij de rivier, waren slechts kleine stukjes inheemse vegetatie overgebleven. Omdat dit gebied vrij afgelegen en moeilijk toegankelijk is, zijn de gebieden niet erg aantrekkelijk voor ondernemingen. Dat is een groot pluspunt voor de bescherming van wetlands… en voor het planten van bomen!

Stappen die gezet zijn

Het project combineert herbebossing en bebossing met bescherming van de biodiversiteit en regeneratie van het ecosysteem, waardoor aangetaste savannegebieden uiteindelijk worden omgevormd tot bijna-natuurlijke bossen die zowel hardhout van hoge kwaliteit produceren als grote hoeveelheden CO2 vastleggen. Deze bossen bieden een natuurlijke habitat voor inheemse dieren, verrijken de bodem, sparen en filteren water en helpen het broeikaseffect te verminderen door als CO2-opslag te fungeren.

Impact van herbebossing

Het klimaatproject van herbebossing in Vichada genereert een reeks aanzienlijke milieu- en sociaaleconomische voordelen. Door bebossing en herbebossing te combineren, houdt het project de resterende bossen in stand en bevordert het de connectie van de ecosystemen door ecologische corridors aan te leggen.

Dit verbetert de biodiversiteit en via samenwerking tussen regionale NGO’s zijn studies over de plaatselijke flora ontwikkeld. Het project beschermt verder de natuurlijke hulpbronnen, waarbij bomen de bodem beschermen tegen erosie om overstromingen te voorkomen en de waterkwaliteit te optimaliseren. Waar mogelijk worden minimale hoeveelheden van alleen de minst schadelijke pesticiden gebruikt, waardoor het milieueffect van chemicaliën wordt verzacht.

Het inkomen uit vaste banen met wettelijke bescherming van de werknemers helpt de plaatselijke armoede te verlichten, en de werknemers krijgen ook leiderschaps- en ontwikkelingsprogramma’s aangeboden.

Het project wordt geleid door een multicultureel team van mannen en vrouwen, en onderwijst de gemeenschap over klimaatverandering en het belang van duurzaamheidsactiviteiten. De onderwijskansen van de gemeenschap worden verder verbeterd door capaciteitsopbouwprogramma’s op lokale scholen.

  • Reductie CO2-uitstoot;
  • Klimaatverandering tegengaan;
  • Habitat voor inheemse vogelsoorten en het behoud van bedreigde boomsoorten;
  • Schoon water voor de lokale bevolking;
  • Erosiebestrijding.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 4, 8, 13, en 15.

Gold Standard

Dit initiatief is Gold Standard gecertificeerd. De Gold Standard certificering garandeert dat de effecten, monitoring en auditing van emissiereductie projecten op de juiste manier worden uitgevoerd.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de bescherming van deze hectares regenwoud door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten uit dit project.

Wij bieden oplossingen voor klimaatbescherming – door het berekenen en reduceren van CO2-uitstoot, het implementeren van een duurzaamheidsbeleid en het compenseren door de investering in CO2-rechten uit een CO2-compensatieproject. Op deze manier kunnen organisaties en maar ook producten of diensten klimaatneutraal worden.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl

CO2-compensatie