Skip to content

Energie-efficiënte kookpotten in Afrika

Energie-efficiënte kookpotten in Afrika

Dit CO2-compensatieproject gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te verminderen en werkgelegenheid te bevorderen. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en onderneemt u klimaatneutraal.

Achtergrond

Dit zijn Gold Standard projecten op huishoudelijk niveau op verschillende locaties in Ghana en Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in beide landen. Daarom zijn deze projecten gestart om lokaal energie-efficiënte kookpotten te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljoen huishoudens in Ghana en Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen en veel CO2-uitstoot. 

Door het gebruik van deze energie-efficiënte kookpotten is minder brandstof nodig en wordt sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool gebruikt wordt en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout waarvan ontbossing een gevolg is. Dit resulteert weer in minder CO2-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 7, 8, en 13.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de verspreiding en verkoop van energie-efficiënte kookpotten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Dit CO2-compensatieproject zorgt voor economische welvaart voor de lokale bevolking en heeft een duidelijke impact op het verminderen van CO2-uitstoot. Het project is officieel gecertificeerd door Gold Standard.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl