Skip to content

Cook stoves redden klimaat

Bijna 40% van de wereld kookt op open vuur – en stoot daarbij CO2 en vervuilende lucht uit in huis en in onze atmosfeer. Deze schone kooktoestellen verminderen de uitstoot van CO2, zorgen voor minder zieke mensen en verminderen houtkap.

Achtergrond

Biomassa, voornamelijk brandhout en houtskool, is van enorm belang in Rwanda en neemt een aanzienlijk deel van het energieverbruik voor zijn rekening. Biomassa is vaak de voornaamste energiebron om te koken, vooral in plattelandsgebieden. Koken gebeurt over het algemeen op thermisch inefficiënte traditionele toestellen en veroorzaakt grote hoeveelheden rook dus luchtverontreiniging binnenshuis.

Impact cook stoves

Door het verbruik van hout en houtskool te verminderen door energie efficiente kooktoestellen, vermindert dit klimaatproject de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. De afname van de ontbossing heeft een positief effect op de biodiversiteit. Huishoudens besparen geld doordat ze minder brandstof nodig hebben voor het koken van dezelfde hoeveelheid voedsel en de gezondheid wordt verbeterd door de vermindering van luchtverontreiniging binnenshuis. Het project genereert ook werkgelegenheid en inkomen voor de mensen die de cookstoves distribueren en onderhouden, en voor de opleiding en tewerkstelling van voorlichtingsmedewerkers uit de gemeenschap.

Toenemende impact in Rwanda

Wat is de volgende stap? Dankzij de investeringen die via CO2-compensatie zijn verkregen, wordt dit klimaatproject uitgebreid in stedelijke centra en wordt er gezocht naar nieuwe manieren om gezinnen te helpen beter, sneller en met minder brandstof te koken. Het project werkt momenteel samen met meer dan 800 keramisten, metaalbewerkers en winkeliers, dat een duurzaam inkomen oplevert en gezinnen helpt gezonder en gelukkiger te worden.

Sustainable Development Goals en het project

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.  Met het investeren in CO2-rechten uit dit project levert een organisatie een bijdrage aan de volgende doelen:

  • SDG 1 – Minder armoede door meer werkgelegenheid;
  • SDG 3 – De kooktoestellen verminderen de rook binnenshuis, waardoor de gezondheid verbetert;
  • SDG 5 – Doordat de kookpotten minder hout gebruiken, blijft er tijd over voor werk en onderwijs voor vrouwen;
  • SDG 7 – Zorgt voor schone energie;
  • SDG 8 – Voor de regio betekent dit een nieuwe uitdaging en dus economische groei;
  • SDG 13 – Een reductie van 58.000 ton CO2 op jaarbasis;
  • SDG 15 – Behoud van bos en biodiversiteit.

Gold Standard energy efficiency project

Dit initiatief is Gold Standard gecertificeerd. De Gold Standard certificering garandeert dat de effecten, monitoring en auditing van emissiereductie projecten op de juiste manier worden uitgevoerd.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de verspreiding en verkoop van deze energie-efficiënte kookpotten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Een klant die investeert in dit project is Windunie Groep.

Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigen­dom. Zij doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en omwonenden van projecten.

Wij bieden oplossingen voor klimaatbescherming – door het berekenen en reduceren van CO2-uitstoot, het implementeren van een duurzaamheidsbeleid en het compenseren door de investering in CO2-rechten uit een CO2-compensatieproject. Op deze manier kunnen organisaties en maar ook producten of diensten klimaatneutraal worden.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl