Skip to content

Landrestoratie en herbebossing in Brazilie

Landrestoratie en herbebossing in Brazilie

Dit project Silêncio in Rio Grande do Sul focust op natuur- en landschapsherstel waaronder herbebossing terwijl ook de biodiversiteit behouden blijft en de plaatselijke gemeenschap er rechtstreeks van profiteert. Door vooraf te investeren in dit CO2-removal en -compensatieproject met behulp van CO2-rechten maakt u direct impact en draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Brazilië is bij uitstek één van de beste plekken op aarde voor het herstellen van stukken uitgeput land. Jarenlange massale ontbossing van het regenwoud hebben ervoor gezorgd dat de bodemproductiviteit en biodiversiteit drastisch verslechterden, wat uiteindelijk heeft geleid tot de verstoring van vele ecosystemen in Brazilië.

Het subtropische klimaat heeft grote voordelen voor het terug laten groeien van de bossen. Dit altijd warme en natte klimaat zorgt voor meerdere plant- en bloeiseizoenen door het jaar heen en versnelt de groei. Een snelle groei gaat gepaard met een hogere CO2-opslag. Hierdoor hebben de herbebossingsprojecten een maximale CO2-opslag.

Bij dit landschapsherstel project in de regio Rio Grande do Sul is de lokale gemeenschap nauw betrokken bij het onderhoud en herstel van het regenwoud door bijvoorbeeld trainingen over duurzame bosbeheer en natuurbescherming. Voordelen voor het milieu zijn:

 • Reductie CO2-uitstoot en opslag van CO2: 1.000 ton CO2 is 60 hectare bos met ca 54.000 bomen;
 • Klimaatverandering tegengaan;
 • Habitat voor inheemse vogels en dieren en het behoud van bedreigde boomsoorten;
 • Schoon water voor de lokale bevolking;
 • Erosiebestrijding;

Boeren spelen een cruciale rol in de opzet en onderhoud van het project. Het wordt samen met de boeren ontwikkeld waardoor beide partijen elkaar onderwijzen. De boeren maken de transitie van slechte landbouwpraktijken naar een duurzame carbon farm waarin bosonderhoud de voornaamste activiteit is. Meer voordelen voor de bevolking zijn:

 • Alternatieve bronnen van inkomsten en werkgelegenheid;
 • Opleiding en voorlichting over hoe het land te bewerken;
 • Sociale projecten en programma’s.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2- of uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 2, 4, 8, 13, 15 en 17.

Certificering en validatie

De Verified Carbon Standard van Verra wordt gebruikt als certificering voor de opgeslagen CO2 in de projecten. Het geeft de investeerder de garantie dat de CO2 op een kwalitatieve manier wordt opgeslagen en gemeten. VCS is een van de meest gebruikte en erkende standaard voor CO2-certificering wereldwijd.

Het LandScale Assessment (opgezet door Verra, Rainforest Alliance en CCBA) wordt gebruikt om de impact van de projecten op landschapsniveau in kaart te brengen en te communiceren. Dit wordt gedaan door middel van de SDG’s. Dit is een nieuwe certificering waar de projectorganisator pilot/development partner is. LandScale geeft extra waarde aan de credits door te laten zien welke aanvullende impact er wordt gegenereerd.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de bescherming van deze hectares regenwoud door samen met haar klanten te investeren in CO2-removalrechten, zogeheten Removal Carbon Credits. De impact is dat u vooraf investeert waardoor tot nu toe

 • 3.239 hectare grond duurzaam wordt gemanaged,
 • 1.368 hectare is aangeplant met 1.231.000 bomen,
 • en de komende jaren minimaal 684.136 ton CO2 wordt opgeslagen.

We zoeken voor dit project nieuwe afnemers. Bent u geinteresseerd, neem dan contact op.

Wilt u zien hoe dit aangepakt wordt?

Video project Serra do Sudeste

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl

Interesse in CO2-removal rechten?