Skip to content

Rimba Raya reservaat beschermt veenbos

Rimba Raya – ‘Oneindig Bos’ – ligt aan de zuidkust van Borneo en is het vlaggenschip van InfiniteEARTH op het gebied van behoud en biodiversiteit. Het reservaat verzorgt, behoudt en beschermt honderden bedreigde zoogdiersoorten en ontwikkelt gemeenschapsprogramma’s voor 9 dorpen. Rimba Raya genereert CO2-rechten uit tropisch veenbos met een hoge beschermingswaarde (High Conservation Value, HCV), met meer dan 350 miljoen ton CO2 die is opgeslagen in zogenaamde veenkoepels.

  • Rimba Raya was het eerste gevalideerd REDD+ project – ooit – onder de Verified Carbon Standard (VCS) en hielp bij het definiëren van de criteria waarmee alle projecten worden gemeten.
  • Het eerste REDD+ boskoolstofproject ter wereld dat een drievoudige gouden validatie ontving onder de Climate Community and Biodiversity Alliance Standard (CCBA).
  • Rimba Raya Biodiversity Reserve bereikte in september 2020 nog een belangrijke mijlpaal door het eerste REDD+ project ter wereld te worden dat werd gecontroleerd op naleving van de SDG’s (VN Sustainable Development Goal) onder de SD Vista Standard – met de hoogst mogelijke score voor het bijdragen aan alle 17 SDG’s van de VN.

Rimba Raya’s bijdrage aan het milieu omvat de bescherming van tropisch veenwoud: de meetbare bijdrage aan emissiereductie die wordt geleverd, is gelijk aan het verwijderen van een miljoen auto’s van de snelwegen in de wereld elk jaar voor de komende 30 jaar. Berekening is dat er per jaar 1 miljoen ton CO2 wordt gereduceerd.

Flora en fauna

In het Rimba Raya Reservaat leven 122 soorten zoogdieren, 300 soorten vogels en 180 soorten planten en bomen. Het biodiversiteitsreservaat vormt een natuurlijke barrière tussen de steeds verder oprukkende bulldozers van de palmolie-industrie en het Tanjung Puting National Park, waar zich een orang-oetanreservaat bevindt dat een van de laatst overgebleven populaties wilde orang-oetans op aarde beschermt.

Lokale gemeenschap

Rimba Raya’s ontwikkelingsprogramma’s voor gemeenschappen voldoen aan alle 17 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die de onderliggende oorzaken van armoede willen aanpakken en een universeel ontwikkelingsmodel willen bieden dat werkt voor alle mensen. De programma’s omvatten toegang tot schoon water, zonnestroom, brandstofefficiënte fornuizen, de productie van biochar voor biodynamische bodemverbetering en gemengde agro-bosbouw/herbebossing en andere initiatieven, gericht op het vervangen van historisch destructieve landbouwpraktijken.

Met de inkomsten uit de verkoop van REDD+ CO2-kredieten worden uitgebreide programma’s gefinancierd die gericht zijn op het verbeteren van onderwijs en inkomen en die groeikansen bieden aan gemeenschappen in de buurt van het reservaat die op de rand van armoede leven.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de bescherming van deze hectares regenwoud door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten uit dit project.

Wij bieden oplossingen voor klimaatbescherming – door het berekenen en reduceren van CO2-uitstoot, het implementeren van een duurzaamheidsbeleid en het compenseren door de investering in CO2-rechten uit een CO2-compensatieproject.

Verra REDD+

Uit dit duurzame klimaatproject komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

  • Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering;
  • Alleen projecten die op lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat komen in aanmerking voor deze certificering.
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengst van CO2-rechten.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl