Skip to content

Schoon water voor 150.000 mensen

Ieder mens heeft zuiver dus schoon water nodig om te kunnen leven. In ons land komt water heel vanzelfsprekend uit de kraan. Maar om voor een emmer water een afstand te moeten lopen van soms wel drie uur – en dat dagelijks – dat is voor ons nauwelijks voor te stellen. Dit klimaatproject zorgt voor schoon water door het herstel van waterputten voor lokale gemeenschappen in Eritrea, de hoorn van Afrika.

SDG 6 Schoon water en sanitair: 1 ton CO2-compensatie betekent 1.405 liter schoon water.

Effecten van armoede

Eritrea’s gebrek aan schoon water en armoede zijn met elkaar verbonden. Toegang tot schoon water betekent kunnen koken, baden en drinken. Afgezien van het dekken van basisbehoeften, helpt het bedrijven ook veilig te werken, kinderen gezond te houden en de kwetsbaarheid tijdens een natuurramp te verminderen.

Het doel van het project is beschadigde waterpompen te repareren en nieuwe gaten te boren zodat de lokale gemeenschap toegang krijgt tot veilig en schoon drinkwater.

Waterpompen worden gebruikt om schoon water uit de ondergrond op te pompen. Er worden gaten tot 100 meter diep in de grond geboord en boorpijpen worden geïnstalleerd. Vervolgens wordt een handpomp geïnstalleerd, zodat het water met de hand kan worden opgepompt.

Veel bestaande waterpompen in deze gebieden zijn in verval geraakt omdat omdat er geen onderhoud wordt gepleegd of het onderhoud doodgewoon te duur is. Zonder toegang tot waterpompen nemen gemeenschappen hun toevlucht tot het koken van water uit minder schone bronnen.

Dit kookproces wordt grotendeels uitgevoerd op open kooktoestellen die brandhout gebruiken, waardoor grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en wordt bijgedragen aan de plaatselijke ontbossing.

Door toegang te verschaffen tot werkende boorgaten voorkomt dit project dat elk jaar bijna 100.000 ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Positieve impact van schoon water

 • Een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot;
 • Het draagt bij aan de instandhouding van het bestaande bos en de natuurlijke ecosystemen en beschermd het leefgebied van inheemse dieren.
 • De bescherming van bestaande bossen zorgt voor de regulering van het grondwaterpeil om zo overstromingen te voorkomen.
 • Een vermindering van het verbruik van brandhout leidt tot minder ontbossing en daardoor tot minder erosie.
 • Inwoners krijgen door nieuwe en herbouwde waterputten toegang tot schoon drinkwater;
 • Minder ziektes zoals diarree, die door besmet water verspreid worden;
 • Werkgelegenheid en kennisopbouw voor lokale aannemers en loodgieters;
 • Minder uitgaven aan brandhout voor het koken van vuil water, waardoor meer geld over is voor voedsel, gezondheidszorg, onderwijs;
 • Verplicht een vrouw in het bestuur van het waterschap. Dit zorgt voor de ontwikkeling van gemeenschapszin en vrouwenemancipatie;
 • Toegenomen hygiëne door informatie over de noodzaak van toiletten en handen wassen met zeep.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 5, 6, 9, 13 en 15.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van waterputten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Gemeenschappen hebben nu toegang tot schoon drinkwater en verbeterde sanitaire voorzieningen. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de waterputten. Het project is gecertificeerd door Gold Standard.

Gold Standard

Uit dit duurzame klimaatproject komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

 • Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering;
 • De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF);
 • Alleen projecten die op lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat komen in aanmerking voor deze certificering.
 • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard CO2-rechten.

Meer weten

Blog Adapting to Water Stress Through Desalination

Pagina Veel gestelde vragen

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl