Skip to content

Schoon water in Malawi

Dit project zorgt voor schoon water door het herstel van waterputten voor lokale gemeenschappen in Malawi. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Gebrek aan schoon water is samen met te weinig sanitair en slechte hygiëne een van de belangrijkste oorzaken voor de armoede in Afrika. Wanneer de bevolking geen toegang heeft tot veilig drinkwater is de vicieuze cirkel van armoede en ziekte moeilijk te doorbreken. Het waterputtenproject zorgt voor schoon water en reduceert tegelijkertijd CO2-emissies.

1 ton CO2-compensatie betekent 1.405 liter schoon water.

Dit kleinschalige project is gesitueerd in de regio’s Dowa en Kasunga in Malawi, een land in Zuidoost Afrika. Het doel van het project is beschadigde waterpompen te repareren en nieuwe gaten te boren, zodat de lokale gemeenschap toegang krijgt tot veilig en schoon drinkwater.

Waterpompen worden gebruikt om schoon water uit de ondergrond op te pompen. Er worden gaten tot 100 meter diep in de grond geboord en boorpijpen worden geïnstalleerd. Vervolgens wordt een handpomp geïnstalleerd, zodat het water met de hand kan worden opgepompt.

Veel bestaande waterpompen in deze gebieden zijn in verval geraakt omdat omdat er geen onderhoud wordt gepleegd of het onderhoud doodgewoon te duur is. Zonder toegang tot waterpompen nemen gemeenschappen hun toevlucht tot het koken van water uit minder schone bronnen. Dit kookproces wordt grotendeels uitgevoerd op open kooktoestellen die brandhout gebruiken, waardoor grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en wordt bijgedragen aan de plaatselijke ontbossing. Door toegang te verschaffen tot werkende boorgaten voorkomt dit project dat elk jaar bijna 200.000 ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Want betekent dit voor het milieu en de bevolking?

 • Een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot;
 • Het draagt bij aan de instandhouding van het bestaande bos en de natuurlijke ecosystemen en daarnaast habitats van wilde dieren beschermen.
 • De bescherming van bestaande bossen zorgt voor de regulering van het grondwaterpeil om zo overstromingen te voorkomen.
 • Een vermindering van het verbruik van brandhout leidt tot minder ontbossing en daardoor tot minder erosie.
 • Inwoners krijgen door nieuwe en herbouwde waterputten toegang tot schoon drinkwater;
 • Minder ziektes, zoals diarree, die door besmet water verspreid worden;
 • Werkgelegenheid en kennisopbouw voor lokale aannemers en loodgieters;
 • Minder uitgaven aan brandhout voor het koken van vuil water, waardoor meer geld over is voor voedsel, gezondheidszorg, onderwijs;
 • Verplicht een vrouw in het bestuur van het waterschap. Dit zorgt voor de ontwikkeling van gemeenschapszin en vrouwen-emancipatie;
 • Toegenomen hygiëne door informatie over de noodzaak van toiletten en handen wassen met zeep.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 5, 6, 9, 13 en 15.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van waterputten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Inwoners hebben toegang tot water, meer hygiene en verbeterde sanitaire voorzieningen. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de waterputten. Het project is gecertificeerd door Gold Standard.

Gold Standard

Uit dit duurzame klimaatproject komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

 • Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering;
 • De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF);
 • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking voor deze certificering. Projecten die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat;
 • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard CO2-rechten.

Meer weten over CO2-compensatie, zie veel gestelde vragen.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl